ZAŠTITA JABUKE U JULU

Jabukin smotavac u našim uslovima ima dve generacije. Let druge generacije započinje u prvoj polovini jula i razvučen je sve do početka septembra. Druga generacija može biti opasnija od prve jer ima bolje uslove za razvoj, a plodnost ženki je daleko veća. Praćenje leta leptira obavlja se na isti način kao i kod prve generacije postavljanjem ferotrapova u voćnjak. Kad se utvrdi kritična brojnost i početak polaganja jaja, treba ga suzbijati. Prag štetnosti je 5-6 gusenica na 100 pregledanih mladara.
Kalifornijska štitasta vaš razvija drugu generaciju krajem jula i u avgustu, a tre-ću krajem avgusta i u septembru. Prag tolerancije za ovu štetočinu je „nula”,što znači da je treba suzbiti čim se primete štete.
Pomoću feromonskih klopki treba pratiti let druge generacije jabukinog smotavca i u vreme poleganja jaja primeniti  preparate na bazi lufenurona u dozi 1,0 l/ha. Sledeća prskanja protiv smotavca obavljaju se na razmaku  7–10 dana zavisno od potrebe.  Koriste se insekticidi iz drugih grupa (organofosfati ili neonikotenoidi ).
Krastavost plodova se tokom leta može razvijati na osetljivim sortama.  Razvoju pogoduju primarne infekcije i periodi vlažnosti lista duže od 2 dana. Obilne padavine pred berbu mogu izazvati kasne infekcije koje će se videti tek u skladištu.
Smeđa trulež (Monilinia fructigena) napada plodove u fazi dozrevanja, a ređe cvetove i grančice. Za razvoj traži dugotrajno vlaženje plodova, visoku vlažnost vazduha i oštećenja na plodovima. Infekcije u povoljnim uslovima mogu biti direktno kroz neoštećeno tkivo ploda. Bolest se može razvijati i naknado tokom skladištenja, naročito u priručnim skladištima (podrumima). Infi cirani plod jabuke na kožici razvija smeđe pege, koje se brzo povećavaju i zahvate veći deo ili čitav  plod uz potpuno propadanje unutrašnjosti mesa.
Zaštita od krastavosti plodova sprovodi se po potrebi ako ima primarnih infekcija u krošnji i kad se najave obilnije padavine i duži periodi vlaženja lista. Za to se preporučuju  ditiokarbamati ili preparati iz grupe strobilurina (postoje i gotove kombinacije). Ove gotove kombinacije, kao i kombinacija strobilurina sa anilidima,pružaju dobru zaštitu od većeg broja  prouzrokovača truleži u skladištu Radi prevencije truleži plodova posebnu pažnju treba usmeriti na suzbijanje štetnih insekata koji oštećuju plodove, čime olakšavaju ovom patogenu put u u unutrašnjost plodova. 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.