BOLESTI TOKOM SKLADIŠTENJA JABUKE

Najznačajniji gubici kvaliteta plodova i upotrebljivosti plodova prilikom skladištenja plodova nastaju usled zaraženosti fitopatogenim gljivama. Plodovi jabuke su u toku vegetacije i prilikom skladištenja podložni infekciji različitim vrstama fitopatogenih gljiva. Posledice infekcije ovim parazitima su truleži dela ploda, celih plodova, lokalizovanih pega na pokožici ploda.Koliki će gubici biti zavisi od vrste parazita koji je prisutan na plodovima, agrotehničkih mera primenjenih u voćnjacima, uslova skladištenja, dužini skladištenja.
    Paraziti koji napadaju uskladištene proizvode su:
Monilia fructigena, Penicillium sp., Botrytis cinerea, Coletotrichum gleosporium, Fusarium spp. Phomopsis mali.

Monilia fructigena 
   Monilia fructigena je najznačajniji prouzrokovač truleži jabučastog voća. Štete mogu biti i do 50 %. Plodovi mogu biti zaraženi od zametanja do berbe , ali i kasnije u skladištu. Infekcija plodova se najčešće ostvaruje na mestu oštećenja ploda od insekata.Može doći do pojave mrke truleži koja se manifestuje u vidu truleži sa sporonosnim telima u  koncentričnim krugovima. Monilia fructigena može izazvati i crnu trulež plodova gde ne dolazi do fruktifikacije parazita. Ona nastaje u mraku bez prisustva svetlosti u skladištima. 
     Parazit prezimljava u u mumificiranim plodovima u  krošnji voćaka ili na površini zemljišta. U proleće na površini zaraženih  plodova formiraju se sporodohije sa reproduktivnim organima .Početne infekcije se uvek ostvaruju preko povreda i rana. Sekundarne se vrše konidijama.

Zaštita plodova jabuke fungicidima  u toku vegetacije od prouzrokovača truleži ploda može izvršiti sledećim preparatima:

-ZATO 50WG(a.m.trifloksistrobin)-150 g/ha -može se primeniti 1-2 puta pre berbe ,a najkasnije 14 dana pred berbu-karenca je 14 dana
-GEOXE 50WG (a.m. fludioksonil)-0,4-0,45 kg/ha -17 dana i 7 dana pred berbu plodova -karenca je 3 dana
-GALOFUNGIN 500SC (a.m.karbendazim)-0,06%-primena najkasnije 15 dana pred berdu
-FUNOMIL (a.m.tiofanat-metil)-0,07%,15 dana pred berbu.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.