SUZBIJANJE TAPHRINA DEFORMANS NA BRESKVAMA

Gljiva Taphrina deformans je prouzrokovač kovrdžavosti lišća breskve. Kovrdžavost lista predstavlja jedno od ekonomski najznačajnijih oboljenja breskve. Javlja se svake godine i ukoliko se ne sprovedu mere zaštite može dovesti do potpune defolijacije biljaka. Karakteristični simptomi ove bolesti su kovrdžavost lišća, zadebljanja i pojave klobuka na listovima.

Taphrina deformans prezimljava konidijama (sporama) koje su locirane oko pupoljaka ili u šupljinama kore breskve. U vreme bubrenja pupoljaka breskve, kada počne razmicanje ljuspica pupoljka, konidije klijaju u kapi vode i ostvaruju primarnu zarazu. Za ostvarivanje primarnih zaraza neophodno je prisustvo vlage (kiša, rosa, magla...). Najveći intenzitet zaraze se ostvaruje kada je u fenofazi bubrenja pupoljaka breskve kišovito vreme sa temperaturama između 15-21°C. Kada se pojave prvi listići, od fenofaze roze pupoljka, oni ne mogu biti zaraženi patogenom Taphrina deformans. Kasnije tokom vegetacije nema novih zaraza jer T. deformans ne ostvaruje sekundarne zaraze.

Suzbijanje T. deformans se mora obaviti preventivno pre kretanja vegetacije i pre ostvarivanja zaraze. Po ostvarivanju zaraze više se ne može uticati na dalji razvoj bolesti.

Potrebno je istaći da tretiranja protiv T. deformans tokom vegetacije ne daju nikakve efekte.

Tretiranje treba obaviti u proleće neposredno pre bubrenja pupoljka preparatima na bazi bakra.

Iz svog proizvodnog programa Galenika Fitofarmacija preporučuje korišćenje fungicida:

Bakarni oksihlorid 0,75% ili Cuprozin 0,35% ili Plavo ulje 2-3%

                           

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.