ČAĐAVA PEGAVOST JABUKE

Rasprostranjena je u celom svetu gdje god se jabuka gaji. Bolest se intenzivno javlja u uslovima vlažnog i prohladnog proleća, Štete se manifestuju smanjenjem rodnosti voćaka, kvaliteta ploda i slabim obrazovanjem rodnih pupoljaka za sledeću godinu, kao i zaostajanjem u rastu. Najava padavina pogoduje razvoju bolesti. Razvija se na svim zeljastim delovima jabuke, a najznačajnija je na plodovima i lišću. Na mladarima je pojava biolesti bez većih posljedica. Za prolećni let askospora potrebna je kap vode koja uzrokuje stvaranje pritiska na opni askusa koji pucanjem oslobodi askospore. Askospore izlete na visinu 1-5 cm, a onda ih već i vetrić odnese na veće udaljenosti. Posluže li dnevni temperaturni uslovi, stvara se mogućnost za primarnu infekciju lista jabuke: temperatura 2 - 22 °C;  kap vode na listu od 9 do 50 sati.

Prvi simptomi javljaju se na čašičnim listićima, cvetnoj loži i peteljci cveta, oni su u vidu tamnozelenih somo tastih pega. Na listovima se javljaju 2 tipa pega:

1) jasno definisane, manje - više okruglaste, zelenkaste pege sa karakterističnom prevlakom i

2) somotaste pjege bez jasno izražene ivice.

Na plodovima zaraza može nastati od zametanja do berbe. Zaštita je preve - ntivna, zatim se nadopunjuje kurativnim tretma nima, baziranim na prognozi i i metodu praćenja infekcije. Sa zaštitom se počinje u proleće kada su za to ostvareni uslovi. Sistemični fungicidi se kombinuju sa preventivnim zbog speci fičnog mehanizma delovanja na gljive i zbog nastajanja rezinste ntnosti (otpornosti). Jačina infekcije i brzina inkubacije ovise o dužini vlaženja lista i temperaturi (npr. pri temperaturi od 10° C list mora biti vlažan 14 sati za slabu zarazu, 19 sati za srednju i 29 sati za jaku zarazu prof. I. Ciglar). Mladi list jabuke najosjetljiviji je i najprije se na njemu traže simptomi infekcije (zaraze).

U ranom razdoblju zaštite jabuke i kruške važno je izabrati fungicid koji je i pri nižim temperaturama posve učinkovit. Predlažemo fungicid CHORUS 75 WG, koji s delatnom materijom ciprodinilom pokazuje važna obeležja u ranom razdoblju zaštite:

    zahvaljujući lipofilnim osobinama lako prolazi kroz kutikulu i voštanu prevlaku lista (već dva sata nakon primene kompletno prodire u list pružajući zaštitu);
    nakon primene kreće se sistemično ksilemom (akropetalno);
    pruža jedinstvenu zaštitu pri niskim temperaturama;
    pošteđuje korisne insekte;
    protektivno djeluje 5-7 dana;
    kurativno djeluje 2 dana.
    CHORUS 75 WG primijenite 300 g/ha, u fazi 'mišjih ušiju' jabuke. Ponovite tretman nakon 5-7 dana.

Ako se najavljuju padavine treba preventivno štititi biljke pre kiše sa kontaknim fungicidima na bazi mankozeba

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.