SUZBIJANJE BOLESTI I ŠTETOČINA VIŠNJE I TREŠNJE

Kategorija: Zaštita Autor Milos Pogodaka: 3187

U proizvodnji višnje i trešnje trebalo bi posvetiti značajnu pažnju suzbijanju prouzrokovača bolesti i štetočina kako bi prinos bio optimalan i kako bi se očuvalo zdravlje stabala. 

Proizvodnju ovih kultura redovno ugrožava nekoliko značajnih prouzrokovača bolesti među kojima su najznačajnije lisna pegavost i sušenje cveta i grančica i trulež plodova i štetočine kao što su trešnjina muva, biljne vaši i eriofidne grinje. Kritični periodi za suzbijanje se moraju ispoštovati. U suzbijanju prouzrokovača lisne pegavosti ključno je da se reaguje primenom fungicida u fazi precvetavanja, a sa tretmanima treba nastaviti u intervalima od 7-14 dana u zavisnosti od vremenskih uslova. 

Suzbijanje Monilinia spp. podrazumeva sprovođenje određenih agrotehničkih i pomotehničkih mera, uz neizostavnu primenu fungicida u fenofazi cvetanja i kasnije tokom sazrevanja plodova. U godinama sa većom količinom padavina broj tretiranja može biti veći i obrnuto. Prvo tretiranje za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti treba obaviti tokom mirovanja vegetacije. Cilj ovog tretiranja je smanjenje infekcionog potencijala od Monilinia spp. i Stigmina carpophila. Ovo tretiranje je veoma važno i obavlja se svake godine. 

Savremena proizvodnja višnje i trešnje nezmisliva je bez primene mera zaštite protiv prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina tokom vegetacije. Redovna, pravilna i pravovremena primena pesticida, uz  poštovanje uputstva proizvođača o koncentraciji i dozi primene, sprovođenje svih neophodnih agrotehničkih mera pružiće siguran i optimalan prinos ovih kultura.