ŠTETOČINE BRESKVE

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 2443

Breskvin smotavac (Cydia molesta)
Breskvin smotavac najčešće napada sorte breskve kasnijeg vremena zrenja. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi puni izmeta gusenice, nepravilnog oblika. Štete pričinjava gusenica koja u ovom stadijumu prezimi ispod kore ili u pukotinama debla. Krajem aprila i tokom maja meseca iz kokona izleću leptiri koji odlažu jaja na vrhove grančica. Ispiljene gusenice se ubušuju u plod gde se razvijaju hraneći se narednih dvadesetak dana. Na mestu ubušivanja u plod nastaje smolotočina. Odrasla gusenica napušta plod i odlazi u pukotine na deblu. Nakon desetak dana pojavljuje se leptir druge generacije. Ova štetočina kod nas ima 3- 5 generacija.
Breskvinog smotavca treba suzbijati pre nego što se gusenica ubuši u plod. Kritičan period za primenu insekticida su vreme polaganja jaja i vreme piljenja gusenice. Kada se gusenica ubuši nema svrhe primenjivati insekticide jer neće delovati na štetočinu sakrivenu u plodu.Insekticide iz grupe regulatora razvoja insekata treba primeniti od početka polaganja jaja pa do piljenja prvih gusenica. Prvo tretiranje se obavlja kada se uoči intenzivan let leptira. Za određivanja pravog momenta primene treba koristiti feromonske klopke i prognoze izveštajnih službi. Drugi tretman se radi otprilike dvadeset dana posle prvog. Uglavnom se sa ova dva tretmana efikasno rešava problem breskvinog smotavca.
Za suzbijanje breskvinog smotavca mogu se koristiti insekticidi na bazi dimetoata, hlorantraniliprola, piriproksifena i nekih drugih aktivnih materija.

Lisne vaši – zelena breskvina vaš i crna breskvina vaš (Myzus persicae, Brachycaudus persicae)
Lisne vaši čine direktne štete sisanjem biljnih sokova, pa dolazi do slabljenja biljaka i manjih prinosa. 
Zelena breskvina vaš 
polaže jaja na stablima breskve i tako prezimljava. U proleće kolonije ove štetočine napadaju lišće i vrhove mladih letorasta iz kojih sišu sokove. Lišće se uvija, letorasti zaostaju u porastu i plodovi ostaju sitni. 

Crna vaš je karantinska štetočina i prenosi se sadnicama. Najčešće prezimljava u obliku jaja položenih u različite delove stabla a može da prezimi i kao larva na korenu i stablu. U toku vegetacije javlja se u obliku kolonija. Napadnuto lišće se deformiše a ukoliko napadne koren može doći i do sušenja voćke. Vaši su takođe i prenosioci virusa, pa samim tim izazivaju indirektne štete.

Zimskim prskanjem suzbijaju se zimska jaja onih vrsta koje prezime na voćkama. Za vreme vegetacije primenjuju se različiti insekticidi, na početku pojave lisnih vaši, odnosno na početku formiranja prvih kolonija. Neki od insekticida za suzbijanje lisnih vaši u zasadu breskve su na bazi hlorpirifosa, imidakloprida, alfacipermetrina i drugih a.m.