POLJSKI GLODARI

Štetni glodari (poljski miš, miš humkaš, žutogrli miš, poljska voluharica, vodena voluharica, hrčak) mogu da ugroze ne samo proizvodnju strnih žita, nego i ukupnu biljnu proizvodnju. 
Prenamnoženost poljskih glodara poslednjih godina je vidljiva a tome je doprinela redukovana upotreba agrotehničkih mera: oranje, tanjiranje, kultiviranje poljoprivrednog zemljišta uopšte, tj. sve ono što ometa svakodnevnu aktivnost u životu glodara. 
Tokom jeseni poljski miševi se hrane tek posejanim semenom, a nastavljaju štetnu aktivnost i nakon nicanja useva i na žitnim poljima prave prazna mesta.

U toku jesenjeg perioda nastavlja se intenzivna aktivnost poljskih glodara. Iako je u odnosu na letnje mesece došlo do blagog smanjenja brojnosti i dalje na dosta parcela im je aktivnost prilično visoka. Najviše su prisutni na lucerištima i na strništima koja se nisu obrađivala u poslednja 3 meseca i na zelenim površinama sa travnom vegetacijom oko obradivih parcela. Sa ovih površina se masovno sele u okolne novo posejane useve ozimih strnih žita.

Zbog povećane brojnosti ovih štetočina, potrebno je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta, kao i periferni delovi parcela uz neobrađivane zelene površine periodično pregledaju i po potrebi uradi suzbijanje sitnih glodara. 

Imajući u vidu stanje na terenu, kao i uslove spoljne sredine preporučuje se postavljanje zatrovanih mamaka, registrovanih za te namene na bazi aktivnih materija  cinkfosfid, bromadiolon u aktivne rupe. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja. 

Takođe i u zasadima voća stalno nadgledati stanje, i ako se konstatuje 10 aktivnih rupa/100 metara dužnih reda treba pristupiti trovanju.

Radi prepoznavanja nastanjenih rupa, preporučuje se da se u usevima i voćnjacima dan ranije (pre nego što se otpočne sa postavljanjem mamaka) motikom ili drljačom zatvore sve rupe koje se nalaze na parceli.
Sledećeg dana pregledaju se sve rupe i samo u one koje su otvorene ubacuje se mamak jer su samo one aktivne. Nakon ubacivanja mamka rupa se zatvori, kako sredstvo ne bi bilo dostupno ostalim korisnim životinjama. Zabranjeno je rasturanje mamaka po površini useva ili voćnjaka, jer su tako mamci dostupni i  lovnoj, pernatoj divljači.
 


Jović Snežana
PSS Prokuplje

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.