PRSKANJE UREOM

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 7943

Nakon berbe i uskladištenja ili prodaje plodova sezona za voćare još uvek nije završena. U ovom periodu potrebno je obaviti radove u voćnjaku koji imaju za cilj da pripreme biljke

za predstojeću zimu i smanje infekcioni potencijal prezimljujućih bolesti i štetočina za narednu proizvodnu sezonu. Sa postepenim zahlađenjem i smanjenjem temperaturnih vrednosti i biljke bi trebalo da zaustave vegetativni rast, smanje proces fotosinteze, stvorene hranljive materije usmere i uskladište u koren, smanje odnosno uspore protok biljnih sokova i odbace lišće. Kada je jesen topla i sunčana, sa temperaturama iznad višegodišnjeg proseka biljke jednostavno  ne prepoznaju da nastupa period pripreme za zimsko mirovanje. U tom slučaju može doći do veoma štetnih pojava kao što su bubrenje pupoljaka i ponovno prolistavanj voćaka. U slučaju naglog zahlađenja i pada temperature dolazi do izmrzavanja nabubrelih pupoljaka, pucanja kore, smrzavanja debla...

U slučaju da zbog vremenskih uslova bijke ne odbace list, a da bi sprečili napred navedene negativne posledice, preporuka je proizvođačima prskanje voćnjaka sa ureom. Ureu treba rastvoriti u vodi u koncentraciji od 5% i primeniti je kao da je u pitanju pesticid. Urea će naterati biljku da odbaci lisnu masu - list je spržen i opada, i počne sa fiziološkim procesima koji će je pripremiti za zimu. Ovako primenjen rastvor uree ima dopunsko  fungicidno delovanje  na prouzrokovače bolesti koji prezimljuju na voćkama, a posebno na prouzrokovača čađave krastavosti ploda jabuka. Najbolji efekat se postiže ako se rastvor uree primeni pre nego što lišće promeni boju odnosno najkasnije u momentu kada lišće počne da menja zelenu boju u svetlo bledo zelenu ili žutu. Naime biljka će uspeti da usvoji azot iz uree i transportuje ga u koren, grane i pupoljke. Usvojeni i uskla - dišteni azot biljka će da iskoristi u proleće za bubrenje pupoljaka i pošetni porastr mladara i razvitak cvetnih pupoljaka.

Kada biljka zbaci list treba obaviti uklanjanje svih bolesnih, suvih, polomljenih i oštećenih grana. Na ovaj način sprečavamo prezimljavanje bolesti i štetočina kojih najviše ima upravo na takvim granama. Naravno ova mera je izvodljiva na manjim površinama. Na većim površinama uklanjanje oštećenih grana će se obaviti u sklopu zimske rezidbe.

U ovom periodu bi trebalo obaviti osnovno đubrenje voćnjaka. Za tu namenu najbolje je koristiti kompleksna mineralna đubriva sa većim sadržajem fosfora u odnosu na azot.

Jesenje- plavo prskanje voća bi trebalo obaviti nakon berbe kada biljka počne sa odbacivanjem lista. Treba koristiti preparate na bazi bakra u koncentracijama preporučenim za ovo prskanje. Utrošak vode po hektaru treba da je 600 litara za vinograde i 1200-1500 za voćnjake. Ova povećana količina vode je potrebna kako bi što bolje okupali voćke odnosno pokrili sve delove biljaka i na taj način obezbedili što bolje i efikasnije delovanje bakarnih preparata. Plavo prskanje može da se izvede i nakon što biljka odbaci celokupnu lisnu masu. Treba voditi računa da se prskanje izvede po što stabilnijem vremenu - bez vetra ili po slabom vetru, kao i da temperatura vazduha u vreme prskanja nije ispod 10 stepeni. Korišćena literatura sajt poljopartner.

 

Vida Evstratiev, dipl inž.polj.