PREVENTIVA U VOĆNJAKU

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 3631

Tokom zimskog perioda u voćnjaku je potrebno obaviti pregled voćaka jer će nam to ukazati šta je neophodno da preduzmemo.Veliki broj štetočina se u jesen pritaji  na deblu, u ispucaloj kori voćaka, u naborima kore, granama i grančicama. Važno je pregledati jednogodišnje, dvogodišnje a često i trogodišnje grančice. Grančice je potrebno skratiti na odgovarajuću dužinu ( 2-6 cm), odnose se u laboratoriju gde se pregledaju ispod binoikulara. Beleže se broj  i ukupan izgled materijala. Na osnovu izvršenog pregleda se donosi odgovarajuće prognoza u pogledu štetnosti i intenziteta pojave.

Zimskim pregledima utvrđuje se prisustvo velikog broja štetnih organizama na voćkama. U prvom redu, utvrđuje se prisustvo i brojnost jaja lisnih vašiju, gubara, mrazovaca (Geometddae). kukavičje suze, crvenog preglja, a zatim glogovca, larve šljivine štitaste vaši, kalifornijske vaši, krvave vaši,  žutotrbe, smotavaca, jabučnog moljca i dr. štetočina.

Tokom februara, a i marta, sa porastom temperature aktiviraju se odrasli insekti kruskine buve i jabukinog cvetojeda i njihovo prisustvo se utvrđuje pregledom većeg broja grančica i pupoljaka.