OTPORNOST GLJIVA NA PREPARATE

Rezistentnost na fungicide je pojava da fungicidi koji su nekad uspešno suzbijali  određenu biljnu bolest, postaju manje efikasni, zahtevaju veću dozu primene  ili zaštita od bolesti potpuno izostaje. Danas je poznato oko 135 aktivnih materija prema kojima su različite gljive ,prouzrokovači bolesti, rezistentne u većoj ili manjoj meri.

Antirezistentna strategija je skup mera koje imaju za cilj da uspore ili spreče pojavu rezistentnosti. Te mere se mogu podeliti na :agrotehničke mere i hemijske mere, koje podrazumevaju optimalno korišćenje fungicida.

Agrotehničke mere:

Korišćenje otpornih sorti - na ovaj način sprečava se pojava bolesti u većem intenzitetu, smanjuje broj tretiranja

Pravilno đubrenje - preterano korišćenje azotnog đubriva može izazvati povećanje lisne mase i potrebu za većim brojem tretiranja

Plodored - nepoštovanjem plodoreda, inokulum iz prethodne godine izazvaće jaku početnu infekciju i razvoju brojne populacije što pogoduje pojavi otpornih jedinki

Pravilno navodnjavanje - prekomernim i prečestim navodnjavanjem doprinosi se stvaranju idealnih uslova za razvoj fitopatogenih gljiva ;takođe se na taj način bolesti i šire.

Primena fungicida :

Fungicide koristiti samo kad je opravdano - na taj način izbegava se nepotrebna selekcija fitopatogenih gljiva i pojava otpornih jedinki

Protektivna primena - na ovaj način smanjuje se populacija gljive i smanjuje se pojava otpornih jedinki

Smenjivanje fungicida iz različitih grupa- pošto različiti fungicidi deluju na različite metaboličke procese, teško nastaju  rezistentne jedinke zbog velikog broja gena koji kontrolišu te procese.

Smanjenje broja tretiranja - manja je izloženost jedne populacije fungicidima pa se tako izbegava nepotrebna selekcija

Primena odgovarajućih količina fungicida - na ovaj način se suzbija brojnost populacije fitopatogenih gljiva i izbegava selekcija  jedinki na rezistentnost prema fungicidu

Korišćenje mešavine (tank mix) sa protektantima - rizik pojave rezistentnosti prema protektantima(sredstva na bazi bakra, sumpora, ditiokarbamata, i dr)je vrlo mali pa se na ovaj način smanjuje populacija fitopatogenih gljiva i smanjuje rizik od pojave rezistentnosti

Dobro pokrivanje tretirane površine fungicidom -redukuje se brojnost populacije izložene selekciji.

 

 

PSSS Jagodina 

Savetodavac za zaštitu bilja Ružica Đukić

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.