CRVENA JABUKINA VAŠ

Crvena jabukina vaš je lokalno rasprostranjena vrsta. Razmnožava  se samo na jabuci. U voćnjacima gde je prisutna obično se nalazi samo na jabuci  na nekoliko stabala. Odrasle žive ženke su tamno plavičastosive, prekrivene voštanom prašinom. Larva je ružičasta do plavičastosiva. Vrsta prezimljava u stadujumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla i ramenih grana. 

Larve se pile rano  u proleće u vreme listanja, kolonije se nalaze na lisnim pupoljcima. Kasnije se napad širi na mlade letoraste. Prvo se javljaju ženke osnivačice koje sisaju mlado lišće, koje se kovrdža i crveni. Viviparne su i počinju se razmnožavati. U trećoj generaciji se javljaju i krilate i beskrilne ženke, dok u četvrtoj generaciji se javljaju krilati mužjaci ali beskrilne ženke. Ove polno diferencirane jedinke se parei polažu jaja, obično od sredine juna do sredine jula.Mnoge kolonije nestaju krajem jula. Pored toga što se formiraju krilate jedinke, nije primećena migracija ove vrste, već se ona svo vreme razvija na jabuci. Vrsta se širi krećući se s drveta na drvo, lagano. Napadnuti listovi se uvijaju prema naličju i jarko su crveni. Najčešće  napadnuto lišće u toku jula otpada. Po pravilu vrsta ne napada plod, ali u slučaju jačeg napada može se pojaviti crvenilo i na njima. Više su napadnuta starija stabla sa rapavom korom drveta i najčešće su napadnuta ista stabla svake godine. Pored vidljivih šteta na listovima i plodovima ,vrsta može biti iprenosilac virusa.

Zimsko prskanje ne daje dobre rezultate. Najefikasnije je jedno tretiranje u proleće u vreme početka listanja ili u vreme  opadanja  kruničnih listića. Mogu se koristiti insekticidi na bazi: pirimikarba, metidationa, formotiona, hlorpirifosa, cipermetrina, fenitrotiona i drugi. Prag suzbijanja je 2 kolonije na 100 grana.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.