TREŠNJINA MUVA

Kategorija: Zaštita Autor Dusan Pogodaka: 2387

Trešnjina muva napada pozne i srednje pozne sorte trešnje. Leti od maja do kraja juna, imaga se lako mogu uočiti na lišću i plodovima za vreme toplih sunčanih časova. Imago se hrani na listu, a nakon 10 – 15 dana počinje sa poleganjem jaja. 


Oplođena ženka teleskopski ubacuje jaja, larva se razvija, hrani mesom ploda i dovodi do crvljivosti plodova, čime umanjuje tržišnu vrednost ploda. Svaka ženka može da položi 60 i više jaja. Razvoj larve traje oko 30 dana, nakon čega se larva spušta u zemlju formira kokon, pretvara u lutku i prezimljava do sledeće godine. Sledeće godine izleće imago. Primećeno je da sledeće godine ne izleću sva imaga, već neka ostaju da prezime u kokonu dva, ili tri puta. 

Mere borbe podrazumevaju obradu zemljišta oko stabla kako bi se smanjio broj prezimelih jedinki. Postavljanjem lepljivih klopki u određenoj meri mogu smanjiti prisustvo trešnjine muve. 

Hemijske mere podrazumevaju primenu insekticida, preparati na bazi dimetoata, ako rok primene to dozvoljava ( karenca 21 dan), ili preparati na bazi deltrametrina, fentiona (karenca 14 dana). Tretiranje se obično sprovodi kad 50% plodova izgubi zelenu boju, i počne rumeneti.