JABUKINA I KRUŠKINA OSA

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 3350

Jabučna osa (Hoplocampa testudinea) i kruškina osa (Hoplocampa brevis) se javljaju u vreme cvetanja (kraj aprila i početak maja). odlažu jaja ispod čašičnih listića ili u cvetnu ložu. Mesto odlaganja jaja kod kruškine ose je u obliku reza na pokožici gde je pokožica malo podignuta. Vreme napada je najduže mesec dana nakon cvetanja a posle toga pa gusenice idu u zemlju gde prezime. Ove štetočine imaju  jednu generaciju godišnje.
Štetu prave pa gusenice koje su žućkasto bele boje, savijene, i mogu narasti do 12 mm. Pa gusenice imaju tri para grudnih i 7 pari slabije razvijenih trbušnih nogu a kada se zgnječe imaju miris na stenice. 
Ove štetočine uzrokuju opadanje tek zametnutih plodova, pa sve dok plodovi ne dostignu veličinu lešnika. Na otpalim plodovima jabuke vidi se rupica (mesto izlaska gusenice) a po površini ploda se javlja površinska brazda smeđe boje. Kruškina osa ne pravi površinsku brazdu na plodu. Jedna larva može da ošteti 3-5 plodića. 
Suzbijanje se vrši posle cvetanja, kad se uoče oštećeni plodići.Koristiti sredstvo na bazi fozalona (Zoloneliquide), malationa (Etioltečni), dimetoata (Perfektion, Dimetogal), fenitrotiona (Fenitrotion EC 50 ili dihlorvosa (Difos E50).

 Autor: - Ružica Đukić, dipl. ing