SIMPTOMI MONILIE

Kategorija: Zaštita Autor Dusan Pogodaka: 3582

Simptomi zaraze najuočljiviji su u periodu cvetanja. Dakle, u cvetanju, nakon kiše, spore dospeju na njušku cveta i inficiraju ga. Cvet posmeđi i suši se, a gljivica prodire u mladu grančicu u koju izlučuje toksine, pa uzrokuje i njeno sušenje. Osušene grančice sa cvetovima ostaju u krošnji i izgledaju kao spaljene vatrom.

Simptomi zaraze na plodu vide se tokom zrenja, kad se nakon završetka razvoja gljive pojave beli koncentrični krugovi (micelij gljive sa sporama). Deo plodova ostane visiti a deo se smežura i padne na tlo te predstavlja izvor zaraze u sledećoj godini. Osim toga izvor zaraze su i rak rane bolesnih (suvih) grana koje ostaju na stablu tokom zime. Suzbijanje je najbolje sprovoditi preventivno i to rezidbom zaraženih grančica i grana te skidanjem zaraženih plodova koje je potrebno uništiti (spaliti ili dublje zakopati). Takođe je važno sprovoditi redovnu zaštitu od štetočina koji mogu oštetiti tkivo ploda i uzrokovati prodor gljivice. Kišovito proleće zahteva i hemijsko suzbijanje uzročnika sušenja cveta i grančica koštičavih voćaka. Za kvaliteno suzbijanje potrebna su dva prskanja i to:

pred cvetanje ili u samom početku cvetanja

pred kraj cvetanja (kad otpadne većina cvetnih latica)