GRINJE VINOVE LOZE

Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. Pri vrlo jakom napadu, list se lako osuši. Napada takođe cvet i mlade grozdove. Pri jakom napadu lako uništi ceo lastar.

 

Prezimi u pupu ili u pukotinama na kori lastara pa se počne hraniti mladim pupovima. Najveći broj grinja nalazimo na pupovima koji su bliže starijem kondiru.

 

Štete na pupovima zavise od broja grinja koje ga napadaju. Ukoliko je na pupu više od 100 grinja pup se neće razviti. Ukoliko je broj grinja manji, pup će se razviti ali će biti deformisan, skraćenih žila, izboji će biti kraći, cvet će se osipati i kao konačna posledica, grozd se neće pravilno formirati.

 

  Grinje vinove loze Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. voćarstvo voćarski savetnik   Grinje vinove loze Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. voćarstvo voćarski savetnik   Grinje vinove loze Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. voćarstvo voćarski savetnik   Grinje vinove loze Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. voćarstvo voćarski savetnik

 

Zaštita:

 

Ponekad je dovoljno tokom vegetacije u zaštitu dodati 3-4x pripravka na bazi sumpora, smanjene koncentracije 0,3 – 0,4%. U slučaju jačeg napada prskamo dva puta sa 2% koncentracijom sumpornog pripravka ili sa 20% sumporno krečnim pripravcima.

 

Takođe se preporučuje upotreba mineralnog ulja u koncentraciji od 3%.

 

Sa akaricidima obično pričekamo još koji dan kako bi postigli bolje delovanje na crvenog voćnog pauka. U vinogradima u kojima grinje predstavljaju veliki problem i uzrokuju velike štete, akaricide koristimo već početkom avgusta jer se upravo u tom razdoblju sele u ljuskice pupa.

 

Od preparata koristiti envidor 0.06% ili masai 0.05% ili neki od akaricida čije su aktivne materije: abamectrin 0.1% ili fenazakvin 0.06% ili piriproksifen 0.05%

 

Reklama:

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.