PERGOLE

Pergole se kod nas nazivaju i hladnjaci, vinjage, venjaci, osmanluci, senice i odrine. Osnovna karakteristika ovog uzgojnog oblika, koji ima brojne modifikacije, jeste visoko stablo koje se na određenoj visini grana u dva, tri ili vise dugačkih ili kraćih krakova kordunice. Na njima se primenjuju razni oblici rezidbe, u zavisnosti od sorte.
Na primeru kalifornijske pergole objasnicemo kako se ovaj uzgojni oblik formira.
U prvoj godini gaji se samo jedan lastar, koji se u jesen orezuje na jedno do dva okca. Druge godine na čokotu se, uz kolac gaje jedan ili dva lastara, radi postizanja što veće dužine i debljine. U proleće treće godine lastari se srezuju do visine krova pergole, koja je kod kalifornijske pergole na 130 do 140 cm. Na toj visini je za stub učvršćena kosa prečka i tu se nalazi i žica. Kada lastari na stubu dostignu od 3 do 6 cm, odstrane se svi osim 3-4 na vrhu.
U proleće četvrte godine dva najviša lastara na stablu orežu se na 2-3 okca, a dva donja se potpuno odstrane. U petoj godini se iz proslogodišnjih kondira dobijaju četiri dobro razvijena lastara. Četiri pravilno raspoređena lastara na glavi čokota treba orezati na 2-3 okca. Time je stvorena osnova za cetiri kratka kraka kordunice, na kojima ce se ubuduće primenjivati mešovita ili duga rezidba.
Najčešći uzgojni oblik vinove loze u južnoj Italiji (moze se videti u Hercegovini i Makedoniji) je pergola tendona (zavesa). Krovnu konstrukciju ovog uzgojnog sistema čini mreža žica razapetih u kvadrat. Čokoti se sade na 2.5 do 4 m međurednog razmaka i isto toliko u redu. Najveća prednost ovog uzgojnog sistema u odnosu na druge u tome je što je ispod krova pergole moguća mehanizovana obrada u svim pravcima. U špalirnom uzgojnom sistemu obrada u redu nije moguća. Visina stabla pergole tendone je od 1.8 do 2.3 m. Način formiranja ovog uzgojnog oblika sličan je kalifornijskoj pergoli – za stabla se moraju obezbediti dugi lastari.
 

 
 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.