CRNA TRULEŽ LOZE

Kategorija: Vinogradarstvo Autor Voćar Pogodaka: 2456

Bolesti CRNE TRULEŽI na listu loze. Crnu trulež izazivaju gljive Guignardia bidwellii.-Gljiva se u Evropi prvo pojavila u Francuskoj 1885. god. gde je vrlo brzo prouzrokovala velike štete na vinovoj lozi. Simptomi se javljaju na svim delovima čokota, ali je najštetnija na grožđu. Na listovima nastaju nepravilne pege veličine 1-5 mm. Pege su svetlo smeđe boje, oivičene tamnijom linijom a u okviru pege se nalaze crna plodna telašca (piknidi).Na lastarima se pojavljuju sitne pege kao na lišću. Pri ranijem napadu bobice se smežuraju i potamne, kod napada stari jih bobica nastaju žućkaste mrlje koje obuhvataju celu bobicu, koja se smežura i pocrni. Na pete ljkama lista nastaju duguljaste tamnosmeđe do crne pege koje prouzrokuju sušenje čitavog lista.

Simptome ove bolesti proizvođači često pripisuju drugim faktorima, najčešće sunčanim ožegotima i visokim temperaturama.

Gljiva prezimljava u opalim bobicama na površini zemljišta ili na zaostalim zaraženim trulim grozdo - vima na čokotu. Prezimljavanje je u obliku peritecija ( u kojima se formiraju askusi sa asko sporama ) i piknida ( u kojima se formiraju piknospore ). U proleće po kretanju vegetacije primarnu infekciju obavljaju askospore i piknospore, koje se oslobađaju posle kiše.

Na temperaturi od 13 stepeni C - dužina vlaženja lista za infekciju je 12 sati a na 18 stepeni C je 8 sati. Sekundarne zaraze u toku vegetacije ostvaruju se piknosporama, koje su u piknidima uložene u sluza- stu masu, tako da je kiša glavni faktor širenja zaraze. Vetar može da raznosi pikno spore na manju udaljenost, ali za veću infekciju su potrebne veće padavine. Obzirom na biologiju razvoja prouzro - kovča, ova opasna bolest se javlja povremeno na određenim lokalitetima gde se i ranije pojavljivala.

FUNGICIDI su hemijski preparati–pesticidi, koji se primenjuju za suzbijanje gljiva,prouzrokovača bolesti gajenih biljaka. Po načinu delovanja dele se na preventivne i sistemične.

1./ Preventivni ili protektivni fungicidi deluju na površini biljke, primenjuju se folijarno i tretiranjem ravnomerno nanose na biljne delove, pre ostvarenja zaraze biljnih bolesti, tako da novoprispeli inokulum-spore, ne mogu da klijaju kad padnu ne tretiranu površinu.

Zaštita:

Zaražene grozdove i zaraženu lozu orežemo i spalimo. Hemijsku zaštitu obavljamo pre i posle cvetanja obavljajući istovremno i zaštitu protiv plamenjače i pepelnice, koristeći fungicide na bazi bakra, kaptana, cimoksanila, folpeta ili kresoksim-metil.

                                                     

Branivoje Anđelić