PEPELJASTI MOLJAC

Kategorija: Vinogradarstvo Autor Voćar Pogodaka: 5328

NOVA - LETNJA GENERACIJA !! Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. "Paučina" u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni. Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u  leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije. Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzre le bobice grožđa. Položena jaja se suše - ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Načete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše  i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, oštećena zrna trule, napada ih siva trulež- Botrytis cinerea, i celi rod može  za kratko vreme da bude uništen.

Mere suzbijanja se sastoje u:

- Suzbijanju gusenica raznim insekticidima (Avaunt 15 SC, Lannate 90, Nurelle D, Vantex 60 CS). Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.

-  Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.

- Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana). Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Preporučuje se primena nekih od sledećih insekticida koji imaju i ovicidno i larvicidno delovanje:

Coragen 20 SC (hlorantaniliprol) 0,15% ili

Runner 240 SC (metoksifenozid) 0,05% ili

Laser 240 SC (spinosad) 0,008-0,01%

                                          

Zoran Panajotović, dipl.ing.