EVENKE-SUŠENJE GROŽĐA

Radi eliminisanja sezonosti u potrošnji stonog grožđa, grožđe se čuva kako bi se moglo u svežem stanju trošiti i u toku zimskih meseci. Grožđe svih stonih sorti nije pogodno za duže čuvanje pa se pre odluke o čuvanju ocenjuju elementi kvaliteta stonog grožđa namenjenog čuvanju. U zavisnosti od kvaliteta ono se može čuvati 3 do 6 meseci, izuzetno i do 8 meseci i tek nakon toga ponuditi tržištu radi potrošnje.Na taj način u potpunosti je eliminisana sezonost u potrošnji stonog grožđa pa se ono kao sveže može koristiti u toku cele godine. U zavisnosti od željene dužine čuvanja vrši se izbor sorti za duže odnosno kraće čuvanje.

Dužem čuvanju namenjene su sorte poznog i vrlo poznog vremena sazrevanja. Grožđe stonih sorti koje je namenjeno čuvanju mora imati niz pozitivnih osobina,koje moraju biti podložne malim prome nama. Sve promene na grožđu u toku čuvanja karakterišu se kao gubici. Ukoliko su gubici veći utoliko je ekonomska opra - vdanost čuvanja manja.

Najvažnije osobine koje moraju posedovati stone sorte namnjene dužem čuvanju u toku zimskih meseci su sledeće:

Sorte treba da imaju srednje krupne grozdove. Optimalna masa grozda je 200 do 300 gr. Krupniji i sitniji grozdovi su manje poželjni jer su manje traženi na tržištu.

Bobice moraju biti krupne (optimalno od 5 do 7 gr.), ujednačene po obliku, veličini i obojenosti.

Ogrozdina i peteljčice bobice treba da su čvrste, zeljaste ili zdvenjene. Peteljka grozda treda da je duga što olakšava pakovanje i manipulaciju sa grožđem.

Pokožica bobice mora biti debela, čvrsta, dobrih mehaničkih svojstava ali istovremeno mora da bude topljiva i da ne smeta pri jelu.

Meso bobice mora da bude čvrsto, sa skladim odnosom šećera i ukupnih kiselina, a poželjna je i blaga muskatna aroma.

Broj semenki u bobicama treba da je što manji, a ako ima semenki treba da se lako odvajaju od mesa i ne smetaju pri jelu.

Grožđe mora da je optimalno zrelo, potpuno zdravo i bez mehaničkih povreda.

Dužem čuvanju namenjene su sorte koje zadovoljavaju najveći broj navedenih kriterijuma. Posebno značajno svojstvo stonih sorti grožđa namenjenih čuvanju je transportabilnost. Za ocenu transportabilnosti koriste se pokazatelji mehaničkih svojstava grožđa, a to su reakciona čvrstina bobice (otpornost bobice na gnječenje) i otpornost bobice na otkidanje (sposobnost da se odupre otkidanju od peteljčice).

Za duže čuvanju mora se koristiti grožđe potpune zdravstvene ispravnosti. Grožđe može biti napadnuto plesnima u vinogra - du, pri berbi ili pri unošenju u skladište. Pri unošenju u skladište utvrđuje se mogu- ćnost zaraze grozda plesnima. Ukoliko je mogućnost zaraze veća, čuva se kraće vreme ili se ne čuva u skladištima. Stepen zrelosti grožđa je pokazatelj mogućnosti dužeg čuvanja grožđa. Najduže se čuva optimalno zrelo grožđe.

Odnos sadržaja šećera i ukupnih kiselina u grožđu označava se kao glikoacidometrijski indeks. On je značajan za ocenu stepena zrelosti grožđa, ali za različite sorte i agroekološke uslove gajenja njegove vrednosti su različite. Većina stonih sorti čije je grožđe namenjeno čuvanju pri optimalnoj zrelosti imaju 17-20% šećera i 4-6 gr/l ukupnih kiselina u grožđanom soku.

Organoleptičke osobine grožđa su osnova za ocenu pogodnosti grožđa za čuvanje.Ova metoda se obavlja organoleptički – čulima i predstavlja reakciju čula na komponente sastava grožđa.

Svojstva se utvrđuju degustacionom meto - dom pri čemu se čulom vida ocenjuje oblik, veličina, ujednačenost i obojenost grožđa i bobica. Čulom ukusa određuje se debljina i čvrstina pokožice, konzistencija mesa, topljivost pokožice i mesa, slast i kiselost, krupnoća semenki i smetnje pri jelu dok se čulom mirisa ocenjuje miris grožđa i grozdanog soka.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo PSSS Vranje mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

Sušenje grožđa

Zrele i lepe grozdove odrežite zajedno s peteljkom i povežite u vence. Držite na prozračnom mestu da se postupno suši, ali ne sasvim, kako bi se zadržao sok koji dobije gustinu meda. Čuvajte na prozračnom mestu gdje je zaštićeno od vlage.

 

izvor:www.vocnesadnice.net

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.