OBLIKOVANJE BUŠE

                            OBLIKOVANJE BUŠE - TOMASOVE KRUNE (BOUCHE-THOMAS)

Ovaj oblik krune jabuke karkteriše se time što se voćke sade pod uglom od 30° tako da je obuzdan bujan porast vegetativnih organa, a snaga rasta usmerena na formiranje rodnog drveta. Ovakvom sadnjom izbegnuti su savijanje i jača rezidba, a grane umereno obrastaju rodnim grančicama gotovo na celoj svojoj dužini.

Ovaj oblik krune koristi se uglavnom za gajenje jabuka na umereno bujnim podlogama. Za formiranje se koriste jednogodišnje dobro razvijene sadnice, koje se sade pod uglom od 30°, tako da spojno mesto podloge i vijoke bude oko 10-15 cm u zemlji, kako bi se iz pitomog dela razvile žile i voćka prevela na sopstveni koren. Prevođenje voćaka na sopstveni koren u uslovima gde nema navodnjavanja, dovodi do znatne neujednačenosti zasada, što predstavlja jed­nu od krupnih mana ovog uzgojnog oblika.

Sadnice se sade tako da po dve susedne budu okrenute vrhovima jedna prema drugoj, tj. neparne na jednu, a parne na drugu stranu u pravcu redova. Rasto­janje u redu za jabuku na umereno bujnim podlogama je 2 do 3 metra, a za krušku na dunji 1,5-2,5 m.

Zbog ugla pod kojim se sade, u prvoj polovini prve vegetacije krenuće jače samo terminalni pupoljak, dok će se iz ostalih pupoljaka razviti samo lisni pupoljci. Pred kraj vegetacije sa gornje strane koso zasađene sadnice razviće se bujni mladari koje još u toku vegetacije treba prorediti, ostavljajući po jedan na svakih 30-40 cm. U proleće druge godine pre početka vegetacije, orežu se leto rasti koji su neposredno ispod vršnog letorasta. U toku vegetacije se zaki­daju ili odstranjuju mladari koji bi se mogli razviti u konkurente ostavljenim mladarima. Mladari koje smo ostavili na 30-40 cm duž koso zasađene voćke usmeravaju se da rastu u suprotnom položaju u odnosu na osnovnu skeletnu granu i to opet pod uglom od 30° u odnosu na horizontalu.

Treće i narednih godina ponovo se oslobađaju od mlad ara vrhovi koso zasađe­nih sadnica (koje istovremeno predstavljaju primarnu skeletnu granu) i vrhovi ostavljenih letorasta. Ostale grančice koje čine skeletne grane savijaju se pod uglom od 30° prema horizontali, suprotno od ugla koji zatvaraju sa granom iz koje izbijaju. Kad dostignu određenu dužinu, primarne i sekundarne skeletne grane se ukrštaju i na mestu ukrštanja privezuju i služe jedna drugoj kao oslo­nac. Za ovaj oblik krune jabuke nije potreban stalan naslon, ali formiranje je lakše ako se privremeno postavi nekoliko redova žica, koje se kasnije, po završetku formiranja mogu ukloniti.

Buše - Tomasova kruna kao i lepažova palmeta podstiču jabuke da brže počnu da rađaju. Prvih godina one obilno i redovno rađaju, ali u kasnijim godinama rodnost oslabi, pa je neophodno redovno obnavljanje i podmlađivanje obra­stajućeg i rodnog drveta koje se formira u međurednom prostoru.

Masovniju primenu ovaj uzgojni oblik doživeo je jedino u Francuskoj i to uglavnom na manjim površinama. 

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.