OBLIKOVANJE HORIZONTALNE PALMETEJABUKE

OBLIKOVANJE HORIZONTALNE PALMETEJABUKE

Horizontalna palmeta ima dekorativni izgled pa se formira pri podizanju ama­te rskih voćnjaka i u vrtovima, i to samo na slabo bujnim podlogama jabuke i kruške. Na većim voćarskim plantažama nije pogodna usled stalnog i poja­čanog opterećenja rodom i stalnog usporavanja priticanja vode. Zbog toga se rodno drvo ne obnavlja i posle nekoliko uzastopnih rodnih godina počinje da odumire. Na prevojima ramenih grana i na vrhovima voćke, usled pojačanog priticanja vode, razvijaju se jaki i bujni nerodni mladari, koje stalno treba re­zati.

Formiranje oblika. U proleće prve godine po sadnji sadnice se prekrate na oko 60cm iznad zemlje, do prvog reda žice. Pri vrhu sadnice ostavi se 4-5 pupolja­ka iz kojih će se razviti letorasti.

Kad letorasti dostignu dužinu od 30-40 cm (sredinom jula), od njih se odabere 5 najboljih, od kojih će najviši služiti za produženje debl a, a donja dva treba

 

 

 

pažljivo poviti i privezati za prvi red žice. Preostali letorasti se savijaju naniže uz deblo, da bi stvarali asi­milative.

U proleće druge godine vršni leto­rast se oreže do drugog reda žice, a ona dva položena se skrate na 35-40 cm, u zavisnosti od njihove duži­ne. Duži letorast treba skratiti više, a kraći manje da bi se iz pupoljaka obrazovale rodne grančice. Ukoliko su se prošle godine na ostavljenim i savijenim letorastima razvile pre­vremene grančice, njih treba savi­ti naniže da bi se i na njima razvili cvetni pupoljci.

 

Krajem juna izbile mladare treba prorediti na rastojanju od 15-20 cm. Bujniji mladari se savijaju naniže da bi se i na njima obrazovali cvetni pupoljci. 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.