INTENZITET REZIDBE

Prilikom rezidbe treba težiti da se održi pravilan odnos između razvitka korenovog sistema i krune, a unutar krune harmoničan odnos između vegetativnih i reproduktivnih  organa. To se postiže prilagođavanjem intenziteta razidbe, u stanju u kome se  voćke nalaze. Pod intenzitom rezidbe se podrazumeva određen odnos između rodnog i nerodnog drveta koje rezidbom treba odbaciti da bi voćka donela dovoljnu količinu plodova  dobrog kvaliteta, a istovremeno  vrši se obnova i podlmađivanje  rodnog drveta za narednu godinu. 

Intenzitet rezidbe zavisi od čitavog niza činilaca, a pre svega od vegetativnog  stanja voćke. Prilikom određivanja intenziteta rezidbe treba se pridržavati sledećih principa: Voćke koje daju plod na jednogodišnjim grančicama moraju se jako rezati, kako bi se time obezbedilo obnavljanje celokupnog rodnog drveta za sledeću godinu.

Rodnije sorte su vegetativno više iznurene  od onih manje rodnih  jer su hranile veći broj plodova, pa je potreba za novim prorastom veća radi obnavljanja rodnog drveta i zato ih treba jače orezivati.
Ako su voćke starije i iznurenije, utoliko se za podmlađivanje nameće jača rezidba.

Ukoliko na jednom stablu ima više cvetnih pupoljaka, rezidba treba biti jača.
Vršne delove krune treba jače orezivati, jer su ovi delovi u povoljnijem položaju za brži i bujniji porast, a na račun nižih delova krune.

Voćke koje se navodnjavaju  bujnije su u porastu, pa ih treba slabije orezivati.
Vrlo važan pokazatelj  po kome treba određivati intenzitet rezidbe je količina, dužina i debljina prošlogodišnjih letorasta. Ako je veliki broj rodnih grančica i jednogodišnjih letorasta znači da se voćka može opteretiti  većim rodom pa prema tome ne treba izvoditi suviše jaku rezidbu. Ali , ako voćke imaju mali jednogodišnji prirast  I nemaju formirane cvetne pupoljke, to je znak da je voćka iscrpljena bilo preteranim  rodom ili zbog napada bolesti i štetočinama u protekloj godini  ili bilo kojih drugih uzroka. Pa u ovakvim slučajevima rezidba ne sme biti jaka , već se prvenstveno moraju otkloniti uzroci koji su voćku doveli u takvo stanje.   - Nenad Stefanović, Dipl.ing.polj.

Izvor: PSSS Leskovac - Nenad Stefanović, Dipl.ing.polj.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.