KALEMLJENJE

Kalemljenje okuliranjem je najbolji, najracionalniji, brz i najčešće korišćen način kalemljenja. Prednosti okuliranja u odnosu na druge načine kalemljenja su sledeće: najveći procenat prijema, preko 95%,dobijene sadnice su prave i ujednače- nog kvaliteta, rane na podlozi su minimalne, ne kori- sti se kalemarski vosak i u slučaju ako prijem ne uspe moguće je ponoviti kalemljenje odmah ili u toku naredne godine.

Neposredno pre kalemljenja treba probati da li se kora podloge odvaja. Na osnovu broja podloga planirati broj kalem grančica odnosno pupoljaka po sortama, potreban broj kalemara, pomoćnih radnika, potreban pribor i pomoćni materijal.

   

 

 Obezbeđivanje i dopremanje kalem grančica treba da bude brzo i postepena. Čistota sorte kalem grančica mora da je ispunjena i one se moraju čuvati u vlažnoj sredini na niskoj temperaturi. Kalemljenje se vrši u propisanim rokovima. Broj kalemara utvrđuje se na osnovu broja podloga za kalemljenje, računajući pri tome da je dnevni učinak jednog kalemara 800-1000 podloga.

Za pomoć pri kalemljenju (davanje kalem grančica, kvašenje kalem grančica,donošenje veziva, vode i itd.) treba obezbediti jednog radnika na deset kalemara. Za vreme kalemljenja svaki red obeležiti etiketom na kojoj mora da bude napisano koja je vrsta, sorta, podloga broj reda, broj okalemljenih podloga i ime kalemara. Kalem grančice moraju da budu zrele, zdrave i sveže. Ako su duže transportovane pre kalemljenja ih treba potopiti u vodu nekoliko sati. One se skidaju u jutarnjim časovima samo sa stabala koja su umatičena. Odmah treba odstraniti lišće, tako da ostane 1/3 lisne drške. Bazani deo kalem grančice sa nedovoljno razvijenim pupoljcima, kao i i nedozreli vrh odstranjuju se. Očišćene i pripremljene kalem grančice vezuju se u snopiće, etiketiraju, umotavaju u vlažne krpe i čuvaju u hladnoj prostoriji do kalemljenja.

Okuliranje na spavajući pupoljak treba obaviti u periodu od kraja jula do polovine septembra. Visina kalemljenja je na 10-15 sm iznad zemlje, ako nije drugačije planirano. U poslednje vreme okuliranje jabuke obavlja se često na 25-30 sm iznad zemlje. Krušku na posredniku treba kalemiti na 10-15 sm iznad dunje. Pri kalemljenju okuliranjem pupoljak se skida oštrim i čistim kalemarskim nožem. Veličina skinutog pupoljka sa korom treba da bude 2-3 sm i to 0,5-1 sm iznad pupoljka i 1,5-2 sm ispod pupoljka. Preporučuje se da skinuti pupoljak ima vrlo malo drveta. Pupoljak se onda brzo uvlači u već pripremljeni urez na podlozi, malo pritisne prstom i potom vezuje. Vezivanje mora da obezbedi da se ceo pupoljak dobro prilegne uz podlogu. Ono počinje iznad pupoljka, ide ispod pupoljka i posle 4-5 omotavanja podvije se vezivo ispod poslednjeg omotavanja i zategne se. Vezivanje mora da ima spiralan tok. Za deblje podloge treba uzimati pupoljke sa kalem grančice u umereno vlažnim krpama.

Kalemar ne sme da uzima kalem grančice iz snopova, već mu ih donosi pomoćni radnik i on mora da ima čistu krpu za brisanje kalemarskog noža. Orijentacioni redosled pri kalemljenju pojedinih voćaka okuliranjem na spavajući pupoljak bio bi sledeći: šljiva i kajsija na šljivi, orah na sejancu oraha, kruška na sejancu kruške, trešnja i višnja na sejancu trešnje, kajsija na kajsiji, kruška na dunji, dunja i mušmula na dunji, jabuka na vegetativnim podlogama, breskva na sejancu vinogradarske breskve, badem na sejancu badema, šljiva na sejancu džanarike, jabuka na sejancu jabuke, trešnja i višnja na sejancu magrive.

 

Mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.