PODLOGA ZA LEŠNIK

                         Mečja leska (div lešnik) (c. colurna L.)

Mečja leskaje vrlo bujna, stablo dostize visinu 12-25 m. Lišće je maljavo i srco­liko. Plodovi su sitni, oštro zaobljeni, imaju debelu i tvrdu ljusku. Omotač ploda je vrlo karakterističan, reckav je i pokriva oko 2/3 ploda.

Mečja leska je rasprostranjena svuda: Mala Azija, Balkansko poluostrvo, Kav­kaz, Avganistan i druga područja.

 Kao drvo, ova leska ima visoke tehničke vrednosti. Nalazi se pokoje stablo u mnogim parkovima. Njeno visoko stablo lepo je razvijeno i vrlo je dekorativno. Karak­teristično je da mečja leska ne daje izdanke, te se koristi kao podloga za gajenje pleme­nitih sorti. Služi kao stablotvorac plemenitim sortama lešnika. Korać i saradnici (1993) navode da su na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu selekcionisana dva tipa mač­je leske - NS A2 i NS B4· Prema njihovim navodima. prijem kalemljenih sorti leske na A2 je 92%, a na B4 90%. Pored pomenutih vrsta, postoje još i kanadska leska (C. cor­nula Marsh.), koja raste u divljem stanju u Severnoj Americi, i američka leska (S. ate­risapa Marsh). Obe te vrste su značajne u hibridizaciji za dobijanje potomstva otpornog na niske temperature u SAD i Kanadi. Mnogobrojne su sorte nastale hibridizacijom iz­među C. avellana x C. maxima i C. avellana x C. americana. 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.