GUSTA SADNJA KRUŠAKA

Gusta  sadnja voćaka je osnov modernog voćarstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije prorođevanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa  stablima manje bujnosti   veći  je prinos po jedinici površine i  udeo plodova prve klase, dok sprovođenje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji  trošak po kilogramu proizvedenih plodova. Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju sadnice sa sortama okalemljenim na podloge male bujnosti poznatije kao patuljaste podloge (dwarfing rootstock).  Kako smo kod jabuka već navikli na postojanje i veliku raširenost takvih podloga (podloga M9 i njeni klonovi), to kod kruške nije takav slučaj. Od podloga za krušku koje mogu nositi epitet „patuljasta“, kod nas se u manjoj meri koristi dunja MC, koja pored svoje dobre osobine da daje stabla i do 30% manje bujnosti nego  dunja MA, ima i niz loših osobina kao što  su: osetljivost na niske temperature I mala energija rasta koja u stresnim uslovima (visoka tempe-ratura i suša) indukuje sitne plodove i alternativnu rodnost. Poslednjih dve decenije u svetu se intenzivno radi  na stvaranju podloga male bujnosti. Ovom prilikom ću ukratko predstaviti samo nekoliko perspektivnih podloga poreklom od dunje (Cydonia oblonga). Prva u nizu je podloga Elina® (Fleuren-Holandija), koja je po bujnosti identična sa dunjom MC, ali sa nešto većom energijom rasta, većom otpornošću na mrazeve (do -25°C) i boljom kompatibilnošću sa većinom poznatih sorti krušaka kako navode tvorci ove podloge. Još jedna bitna karakteristika je smanjenje pojave rđaste prevlake kod sorte Konferans. Dunja EMH (East Malling-Engleska), po bujnosti se nalazi između dunje MC i dunje MA, indukuje veću krupnoću ploda, kompatibilna je sa sortama Društvenka, Konferans i Konkord, a inkompatibilna sa Viljamovkom, dok sa ostalim sortama kompatibilnost još uvek nije dovoljno ispitana.

 

C132 EMLA (Holandija), jedan od perspektivnih klonova dunje MC koji se odlikuje nešto manjom veličinom stabla od ishodne sorte - podloge i krupnijim plodovima na dosada ispitivanim sortama. Pomenute podloge će sigurno u bliskoj budućnosti, naći svoje mesto i u našim krušicima sa gustom sadnjom, kojih je u poslednje vreme sve više.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.