AGRO EKOLOŠKI USLOVI ZA PODIZANJE LESKE

Kategorija: Podizanje zasada Autor Greni Pogodaka: 3607

Leska je jedna od veoma korisnih voćnih vrsta, čije su plodove ljudi  koristili od davnina za ishranu. Posle oraha ubraja se u najznačajnije jezgrasto voće. Lešnici imaju veliku hranljivu vrednost . Imaju visok sadržaj masti(50- 75%), belančevina (12-18%), mineralnih soli ( kalijuma , magnezijuma, fosfora i  kalcijuma) i vitamina((A; B1, B5,C,P iE).     

Leska dobro uspeva u brdskim predelima gde druge voćne vrste daju slabiji ekonomski efekat. Traži  relativno skromnija ulaganja od drugih voćnih vrsta.     
Cena ploda leske je relativno stabilna.
Plodovi se dugo čuvaju.
    Najveći proizvodjači lešnika u svetu su: Turska , Italija, Španija, SAD... Najveći uvoznici  lešnika su: Nemačka, Austrija, Rusija, Francuska, Engleska, Holandija .               
 U Srbiji se proizvede oko 1000 tona lešnika godišnje tj.10% naših potreba .

Osamdesetih godina se počinju podizati zasadi lešnika a do tada su bili kao živa ograda na okućnicama.     
Lešnik živi oko 30 godina. Do pete godine može da da do 500 kg ploda. Od 10. do 27. godine može  da rodi po 3 tone ploda godišnje po jednom hektaru.     
Za proizvodnju lešnika najbolje odgovara nadmorska visina do 600 m. severoistočna, severozapadna i  zapadna ekspozicija. Leska traži i visoku relativnu vlažnost 70-80% 

Padavine u junu i julu. Dobro podnosi niske zimske temperature. U periodu zimskog mirovanja izdržava temperaturu do – 300 C . U fazi cvetanja u periodu januar –februar optimalna temperatura je 12 0  , maksimalna 20 0 a minimalna – 100 . U  fazi oplodnje (maj) optimalna temperatura je 220 maksimalna 30 0minimalna100     

Što se zemljišta tiče leska  ne podnosi kisela zemljišta ispod  PH 6. Traži dosta vode i rastresito zemljište . 90% korenovog sistema nalazi se na dubini od 20 – 40 cm. Na kiselim zemljištima treba dodati  odredjenu količinu krečnog materijala.  Za poboljšanje stanja humusa dodaje se količina stajnjaka. Azot , fosfor i kalijum nadoknadjuju se primenom mineralnih djubriva a sve u skladu sa izvršenom hemijskom analizom zemljišta koja je uslov za preporuku.