BOROVNICA

Borovnica je atraktivna biljka za gajenje jer njeni plodovi su traženi na tržištu. Ona se sadi na prethodno pripremljenom zemljištu. Umesto klasične pripreme cele površine, danas se sve više preporucuje

sadnja u kanale (rovove), sadnja na lejama (bankovima) i sadnja u iskopane jame. NAŠA ŠANSA ZA IZVOZ -pogledajte sajt "ATP irrigtion" . Jesenja sadnja ima niz prednosti, iz dva osnovna razloga: Sadnice se u toku zimskog odmora obezbede dovoljnim kolicinama vlage;

*Biljke imaju raniji početak vegetacije i brže se razvijaju. Zasadi visokožbunaste borovnice podignuti u jesen, u prvoj godini po sadnji razvijaju snažne izdanke, a već u trećoj godini mogu doneti značajnu količinu roda čija vrednost pokriva troškove tekuće proizvodnje. Zbog najboljeg iskorišćenja svetlosti, preporučuje se da pravac redova bude sever-jug. Rastojanje izmedu sadnica je u zavisnosti od bujnosti sorte, izmedu redova 2,5-3 m, a u redu od 1 m za manje bujne , do 1,5 m za bujne sorte .

Ako se biljke sade u kanale, potrebno je da kanali budu široki oko 1 m, a duboki 40-50 cm. Kanal se ispuni odgovarajućim supstratom. Sadnice se postavljaju na predviđeno rastojanje, nakon čega se po površini dodaje bukova kora ili otpaci četinara.Potrebno je redovno doda vati nove količine supstrata zbog procesa humifikacije i raspadanja.

Sadnja na lejama (bankovima) nije za preporuku. Uglavnom se na bankovima zasadi podižu ukoliko se radi o neodgovarajućem zemljištu. Najracionalnijii najpreporučljiviji način, je postupak sadnje u jame, koje su dimenzija 80-100 cm širine i 50-60 cm dubine. Jame se najvecim delom pune supstratom u količini od oko 50 lit. kome je poželjno dodati do 1/3 zemlje lakšeg mehaničkog sastava.

Sadnja borovnice se po pravilu vrši ručno, mada je moguće mehanizovati ovaj radni proces. Najbolje je sadnju obavljati po oblačnom vremenu ili u jutarnjim i poslepodnevnim časovima. Sadnice se sade malo dublje nego što su bile u rasadniku. Da bi redovi  bili pravi, prethodno se duž istih zateže kanap, pa se sadnice postavljaju uz njega.

Kontejnerske sadnice se mogu saditi tokom cele sezone. Pažljivo se presađuju da bi supstrat oko korena ostao što kompaktniji.

Balirane sadnice je najbolje saditi od oktobra pa sve dok vremenski uslovi to dozvoljavaju. Prolećnu sadnju obavljati na većim nadmorskim visinama i mestima gde postoji opasnost od pojave jakih prolećnih mrazeva.

Odmah po sadnji treba izvršiti srednje obilno zalivanje svake sadnice. Neophodan preduslov uspešne proizvodnje borovnice je postavljanje odgovarajuceg sistema za navodnjavanje (sistema kap po kap).

                                        

 

Suzana Jerkić

dipl.ing Voćarstva

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.