PODIZANJE PLANTAŽE ORAHA

Prilikom podizanja plantaže oraha i male greške mogu da prouzrokuju velike štete ,koje se kasnije teško otklanjaju .Na šta treba obratiti pažnju? Ova voćka može se gajiti na zemljištima različite plodnosti. Ipak, najpo-godnija su duboka, rastresita, s dovoljno vazduha i vode. Takvi su černozem i aluvijalni nanosi. Kada je u pitanju ph vrednost ,orah uspeva na kiselim i alkalnim, ali najbolje na zemljištima neutralne reakcije. Alkalne soli NE podnosi. Ne treba da se sadi na zatvorenim položajima, jer postoji opasnost od izmrzavanja i pojave gljivičnih bolesti. Biraju se blagi nagibi izloženi povetarcu i severne strane, zbog manje izraženih promena temperature i kasnijeg početka vegetacije. Najbolje se primaju sadnice posađene u jesen, ali se zemljište mora pripremiti najkasnije do kraja septembra. Neophodno je vađenje i krčenje žila i svih biljnih ostataka, čime se umanjuje opasnost od truležnica  korena u novom zasadu. Da bi se izbeglo zabarivanje, zemljište treba poravnati. Zatim se rasturaju organska i mine- ralna đubriva, rigoluje na 80 cm ili podriva, duboko uzore i usitni. Na obeleženim mestima se iskopaju jame i unutar njih se postave sadni- ce na istu dubinu na kojoj su bile u rasa- dniku.Ako se u toku sadnje dodaju đubriva, jame su veće. Koren se oštrim makazama skrati na 20-25 cm, ako to nije urađeno u rasa- dniku. Zatim se dezinfikuje potapanjem u smešu „ortocida“ (0,3 %) ili benomila (0.1%), zemlje i goveđe balege. Na južnoj strani jame, 10 cm od sredine pobije se pritka,uz koju će se kasnije sadnica privezati da je vetar ne bi iskrivio. Više od polovine jame se ispuni mešavinom zemlje i zgorelog stajnjaka. Potom se sadnica postavlja sa severne strane pritke i koren zagrće prvo zemljom, a potom preostalom smešom.Lagano se protrese, zemlja nagazi  pa ponovo doda i nagazi. Ako je jesen suva i topla, zaliti sa 10 litara vode. Posle nekoliko sati, kada se voda upije jama se napuni do vrha. Na lakim i peskovitim zemljištima, zbog jačeg isušivanja se sadi 5 do 10 cm dublje. Za dobar rod oraha mora se oploditi tri četvrtine, pa i više ženskih cvetova. To se postiže samo ako u zasadu ima dovoljno prašivača. Obično se sade jedna ili dve glavne sorte i dva - tri oprašivača.

Dipl.ing.polj. Nenad Stefanović

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.