BERBA JABUKA

Kategorija: Ostalo Autor Voćar Pogodaka: 2974

Za početak berbe jabuka najvažnije je prepoznati stepen zrelosti plodova jabuke, kao i određivanje berbe jabuka.  
U praksi su prepoznatljiva dva stepena zrelosti:
1. fiziološka zrelost-kada je plod jabuke najkrupniji, a semenke u dobrim uslovima mogu     proklijati;
2. tehnološka zrelost-kada plodovi postignu najbolje karakteristike potrebne za dalju upotrebu. Osnovne karakteristike koje odlikuju zrelu jabuku su: oblik i boja ploda, boja mesnatog dela i boja semenki, lakoća odvajanja peteljke jabuke od stable, čvrstoća parenhima ploda i sočnost ploda, količina skroba i šećera, količina ukupnih kiselina i starsot ploda.

Što se tiče određivanja vremena za berbe jabuka postoje dve metode:
1. stara tradicionalna metoda kada plodovi počnu da padaju sa stable, menjaju zelenu boju u     žutu, žuto crvenu i crvenu i kada semenke poprime tamnosmeđu boju.
2. nova moderna metoda brojanjem dana od cvetanja do pune zrelosti i to za svaku sortu posebno, merenjem čvrstoće mesa ploda i određivanjem količine skroba, šećera, kiselina i     drugo.
Međutim pored navedenog datum berbe jabuke zavisi od genetskog potencijala sorte same voćke, položaja voćnjaka meteoroloških uslova i drugo.