PREPORUKE ZA GAJENJE LESKE

Leska je vrlo interesantna i vrlo isplatljiva voćna vrsta. U Srbiji se uglavnom uvozi jer naši proizvođači godišnje obezbede 10% od potrebnih količina. Ova biljna vrsta uz poštovanje svih principa agrotehnike, kao i pravilnog izbora odgovarajućeg proverenog sortimenta i kvalitetnih sadnica može biti dobar izvor prihoda za poljoprivredne proizvođače, a za državu od velikog privrednog značaja.

 

 

Leska

 

 

Leska je izraziti heliolit, što znači da traži dosta svetlosti sa dosta sunčanih dnevnih sati. Može da izdrži niske temperature do -9*C, stim što se na temperaturi od -4*C zaustavlja klijanje. Naravno vrlo niske temperature preko -10*C desetkuju rod leske. Leska traži dosta vode u toku godine, a najveće potrebe ima u periodu maj-jun. Jaki vetrovi joj takođe ne pogoduju.

 

Leska najbolje uspeva na nadmorskoj visini od 200 do 800 metara.Što se tiče zemljišta uspeva na različitim tipovima, ali najbolje rezultate daje na dubokim, strukturnim i propusnim zemljištima.

 

Na osnovu svega iznešenog treba se pridržavati nekih osnovnih principa koji se odnose na tehnologiju uzgoja leske, a to je:

 

-Sadi se na nagibu od 8%,

 

-Zemljište se prethodno rigoluje na dubini do 45 cm,

 

-Rastojanje između sadnica je 4x4 m, ili veće,

 

-Najpogodnije vreme sadnje je jesen,

 

-Nakon sadnje izvršiti analizu plodnosti zemljišta, a zatim đubriti,

 

-Preporučuje se između sadnica uzgoj jalovog ugara,

 

-Navodnjavanje je neophodna mera, pogotovo u našim krajevima,

 

-Zaštita je obavezna, a zavisi od bolesti i štetočina ( pepelnica, trulež plodova, leskin smotavac,...)-

 

Na kraju spomenućemo da plasman ovih proizvoda je siguran kako zbog količina koje su prisutne na našem području, tako i zbog hranljivih materija, belančevina, masti, šećera, kao i drugih bio aktivnih materija.

 

Savetodavac za zaštitu bilja

 

Mentor Mr Gordana Jovanović

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.