MERE U ZASADIMA JAGODE POSLE BERBE

Priprema roda jagode za narednu godinu počinje završetkom berbe. Rodni potencijal za narednu godinu formira se tokom septembra, pa sve do polovine novembra. U to vreme odvija se diferenciranje cvetnih pupoljaka. Koliko će se cvetnih pupoljaka diferencirati najviše zavisi od primenjenih agrotehničkih mera posle berebe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina.

Posle berbe jagode potrebno je nastaviti uklanjanje stolona sa živićima u više navrata sve dok izbijaju. Po pravilu ne treba dozvoliti obrazovanje živića. Stoloni se mogu zakidati noktima, makazama  ili kultivatorima pri redovnoj obradi zemljišta. Ne smeju se otklanjati vučenjem, jer se time povređuju bokori jagode.

Obrada zemljišta u čistoj obradi obavlja se radi uništavanje korova i čuvanja vlage u zemljištu. Ona treba da bude plitka (5-6 cm) zbog plitkog korenovog sisitema biljaka i uglavnom se kombinuje sa uklanjanjem stolona.

Osnovno đubrenje NPK đubrivima potrebno je izvesti tokom septembra, zavisno od sadržaja  u zemljištu ili orjentaciono oko 600kg po hektaru na srednje obezbeđenom zemljištu. Đubrivo je potrebno uneti u zemljište obradom, a može se obaviti i dodatno preko lišća, zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Navodnjavanje se može obaviti brazdicama (širine 10-15cm),  zatim natapanjem po sistemu  „kap po kap“ i veštačkom kišom.

U ovom periodu potrebno je zaštiti zasad od pegavosti lista kod onih sorti koje su podložne ovoj bolesti. Prvo prskanje se izvodi odmah posle berbe, a drugo početkom septembra.

Autorka: dipl.ing.poljoprivrede Silvija Hodžić

Izvor: www.psss.rs

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.