KALENDAR RADOVA U ŠLJIVARSTVU

Šljiva je listopadna, višegodišnja drvenasta voćka, pa se kod nje smenjuju periodi pritajenog života (zimski odmor) i aktivnog života (vegetacija). 

PERIOD ZIMSKOG ODMORA (NOVEMBAR-FEBRUAR) NOVEMBAR 

1. Vađenje, klasiranje, trapljenje, pakovanje i isporuka izdanaka, sejanaca i sadnica šljiva 

2. Zaštita izdanaka, sejanaca i sadnica šljiva u trapu od miševa, voluharica, zečeva, srna i domaćih životinja. 

3. Stratifikovanje ili setva semena šljiva u semeništu radi jarovljenja 

4. Podizanje rastila šljiva 

5. Podizanje zasada šljiva (šljivika) 

6. Popuna praznih mesta u mladim šljivicima 

7. Đubrenje šljivika stajnjakom i mineralnim đubrivima (K, P, Ca) 

8. Zimska obrada šljivika 

9. Skidanje i čuvanje kalem-grančica šljiva u hladnjači 10. Zimsko prskanje šljiva 

10. Postavljanje mamaca protiv štetnih glodara u šljivicima 

12. Zaštita šljiva od zečeva, srna i domaćih životinja ogradom od pletene žice oko voćnjaka ili uvijanjem stabala 

13. Briga o utrapljenim izdancima, sejancima i sadnicama šljiva 

14. Pečenje rakije od šljiva (šljivovice) 

DECEMBAR 

1. Kad vremenske prilike dozvole, nastaviti radove u semeništu, rastilu i šljiviku započete u novembru 

2. Setva stratifikovanog semena šljiva u semeništu ili rastilu 3 .. Popravka mašina i alata 

4. Priprema izveštaj a o rezultatima poslovanja u šljivarskoj proizvodnji u tekućoj godini 

5. Izrada i usvajanje plana šljivarske proizvodnje za narednu godinu - 6. Izrada investicionog programa za podizanje novih zasada šljiva 

7. Kursevi za usavršavanje radnika i stručnjaka

8. Briga o utrapljenom sadnom materijalu

9. Popravka puteva u rastilima šljiva i šljivicima i ograde oko njih 10. Skidanje i čuvanje kalem-grančica i reznica šljiva u hladnjači

JANUAR

1. Nastavak radova započetih u novembru i decembru prethodne godine

2. Setva stratifikovanog semena šljiva u semeništu ili rastilu

3. Popravka ambalaže

4. Početak rezidbe šljiva

5. Nabavka pesticida

6. Setva stratifikovanog hibridnog semena šljiva u saksije od treseta i nega mladih hibrida li stak1ari

7. Kursevi za usavršavanje radnika i stručnjaka

FEBRUAR

1. Nastavak i završetak najvećeg broja radova započetih u novembru i decembru prethodne godine

2. Popravka mašina, alata i ambalaže

3. Rezidba šljiva

4. Podmlađivanje i prekalemljivanje šljiva

5. Briga o utrapljenom sadnom materijalu

6. Briga o kalem-grančicama šljiva li hladnjači

7. Suzbijanje korova u šljivicima primenom herbicida

8. Zimsko prskanje šljiva

9. Nabavka pesticida

10. Izrada plana hibridizacije šljiva i priprema materijala za njegovo sprovođenje

11. Nega mladih hibrida šljiva li stakleniku

PERIOD VEGETACIJE (MART-OKTOBAR) MART

1. Završetak vađenja, k1asiranja i isporuke izdanaka, sejanaca i sadnica šljiva

2. Završetak podizanja rastila šljiva i njihovo zalivanje

3. Završetak podizanja zasada šljiva i njihovo zalivanje

4. Završetak popune mladih zasada šljiva i zalivanje novoposađenih voćaka 

5. Setva stratifikovanog semena šljiva u semeništu ili rastilu 

6. Rezidba šljiva 

7. Podmlađivanje i prekalemljivanje šljiva 

8. Suzbijanje korova u šljivicima primenom herbicida (ako to nije učinjeno u februaru) 

9. Prolećna prskanja šljiva 

10. Zaštita ranocvetnih sorti šljiva u toku cvetanja od poznih mrazeva 

11. Unošenje pčelinjih društava u zasade ranocvetnih sorti šljiva u cvetu radi oprašivanja 

12. Završetak popravki mašina, alata i ambalaže 

13. Emaskulacija (kastracija), postavljanje izolacionih kesa (izolacija cvetova), prikupljanje polena i veštačko oprašivanje ranocvetnih sorti šljiva 

14. Nega hibrida šljiva u stakleniku 

APRIL 

1. Površinska obrada zemljišta u semeništima, rasti lima i šljivicima 

2. Emaskulacija (kastracija), postavljanje izolacionih kesa, prikupljanje polena i veštačko oprašivanje šljiva 

3. Prihranjivanje semeništa i rastila šljive azotnim đubrivima 

4. Prolećna prskanja šljiva 

5. Zaštita šljiva u toku cvetanja od poznih mraz eva 

6. Unošenje pčelinjih društava u zasade šljiva u cvetu radi oprašivanja 

7. Kalemljenje šljiva spajanjem u rastilu radi popune nepripremljenih podloga (izdanaka ili sejanaca) 

8. Skraćivanje okulanata šljiva iznad okalemljenog okca 

9. Podnošenje zahteva (do 30. aprila) za obavljanje stručne kontrole kvaliteta i zdravstvenog stanja sadnog materijala šljiva u rasadnicima 

10. Nega hibrida šljiva u stakleniku 

11. Iznošenje pčelinjih društava iz zasada ranocvetnih sorti šljiva u kojima je cvetanje završeno 

12. Zaštita šljiva od prouzrokovača bolesti i štetočina neposredno posle precvetavanja 

MAJ 

1. Površinska obrada zemljišta u semeništima, rasti lima i šljivicima 

2. Iznošenje pčelinjih društava iz šljivika u kojima je cvetanje završeno 

3. Zaštita šljiva od prouzrokovača bolesti i štetočina u semeništima, rastilima i zasadima 

4. Briga o šljivama u mladim zasadima 

5. Zaoravanje biljaka za zelenišno đubrenje u šljivicima 

6. Zalivanje semeništa, rastila i zasada šljiva po potrebi 

7. Prihranjivanje semeništa i rastila šljive azotnim đubrivima 

8. Skidanje izolacionih kesa 15 do 20 dana posle završetka veštačkog oprašivanja šljiva 

9.  Iznošenje hibrida šljiva iz staklenika i njihova sadnja u se1ekcionom polju 

10. Priprema ambalaže za berbu ranih sorti šljiva 

JUN 

1. Zalivanje i okopavanje sejanaca šljiva u semeništu 

2. Zalivanje i okopavanje podloga i sadnica šljiva u rastilu 

3. Površinska obrada zemljišta u šljivicima 

4. Briga o šljivama u mladim zasadima 

5. Prskanje šljiva protiv prouzrokovača bolesti i štetočina u semeništima, rastilima i zasadima 

6. Berba ranih stonih sorti šljiva (mt geršteter) 

7. Prvi pregled (stručna kontrola) proizvodnje sadnog materijala šljiva 

8. Izrada plana kalemljenja, obezbeđenja kalemara i materijala za kalemljenje 

9. Priprema ambalaže za berbu šljiva 10. Priprema sušnica i kaca za rakiju 

JUL 

1. Zalivanje i okopavanje sejanaca šljiva u semeništu 

2. Zalivanje i okopavanje izdanaka, sejanaca i sadnica šljiva u rastilu 

3. Kalemljenje podloga (izdanaka i sejanaca) šljiva očenjem na spavajući pupoljak u rastilu 

4. Briga o šljivama u zasadima (površinska obrada, zalivanje, zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina poznih sorti šljiva) 

5. Berba ranih i srednje ranih stonih sorti šljiva (mt geršteter, kalifornijska plava, čačanska rana, čačanska lepotica, valerija) 

6. Osnovno đubrenje i priprema površine za podizanje semeništa i rastila (duboko oranje) 

7. Osnovno đubrenje i priprema površina za podizanje šljivika (rigolovanje ili unakrsno podrivanje) 

8. Previranje plodova srednje ranih sorti šljiva u kacama za rakiju 

9. Berba plodova džanarike radi sakupljanja semena za proizvodnju sejanaca (generativnih podloga za šljivu)

10. Priprema buradi za rakiju 

11. Izbor površina za podizanje semeništa, rastila i zasada šljiva 

AVGUST 

1. Redovno održavanje sejanaca šljiva u semeništu 

2. Redovno održavanje izdanaka, sejanaca i sadnica šljiva u rastilu 

3. Zalivanje i kalemljenje podloga šljiva očenjem na spavajući pupoljak u rastilu 

4. Površinska obrada zemljišta u šljivicima 

5. Berba srednje ranih i srednje poznih sorti šljiva (čačanska lepotica, valerija, crvena ranka, vangenhajmova, čačanska najbolja, čačanska rodna, metlaš, jelica, stenli, valjevka, požegača) 

6. Berba hibridnih plodova domaće šljive 

7. Sušenje šljiva u sušnicama 

8. Previranje šljiva u kacama za rakiju 

9. Osnovno đubrenje i priprema površina za podizanje semeništa, rastila i šljivika 

10. Stratifikovanje hibridnog semena domaće šljive 

11. Berba plodova džanarike radi sakupljanja semena za proizvodnju sejanaca (generativnih podloga za šljivu) 

12.   Pečenje rakije od šljiva (šljivovice) 

SEPTEMBAR 

1. Završetak kalemljenja šljiva očenjem u toku prve dekade septembra 

2. Berba plodova srednje poznih i poznih sorti šljiva (stenli, valjevka, požegača) i njihovo čuvanje i prevoz 

3. Berba hibridnih plodova domaće šljive 

4. Sušenje šljiva u sušnicama 

5. Previranje šljiva u kacama za rakiju 

6. Osnovno đubrenje i priprema površina za podizanje semeništa, rastila i šljivika 

7. Ograđivanje površine za budući šljivik 

8. Stratifikovanje hibridnog semena domaće šljive 

9. Pečenje rakije od šljiva (šljivovice) 

OKTOBAR 

1. Stratifikovanje semena domaće šljive, džanarike i crnog trna, kao i hibridnog semena domaće šljive 

2. Priprema ljudi, mašina i alata za vađenje sadnog materijala (sejanaca, izdanaka i sadnica) šljiva 

3. Poslednji pregled (stručna kontrola) proizvodnje sadnog materijala šljiva od strane organizacije registrovane za naučnoistraživačku delatnost u oblasti voćarstva i zaštite biljaka i izdavanje uverenja o čistoti (identitetu) sorte i podloge i zdravstvenom stanju sadnog materijala šljive 

4. Ravnanje površine, parcelacija i obeležavanje mesta za sadnju šljiva u budućem zasadu 

5. Ravnanje površine, parcelacija i obeležavanje redova za podizanje rastila (sadnju podloga) 

6. Setva semena šljiva u semeništu 

7. Setva biljaka za zelenišno đubrenje u šljivicima 

8. Pečenje rakije od šljiva (šljivovice) 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.