ŠTETOČINE MALINE

 

Malinu napada veliki broj štetnih insekata. U našim uslovima najštetniji su malinina buba, gundelj, malinin prstenar, malinin staklokrilac, malinina muva go­lica, malinina mušica i rnalinina zelena lisna vaš.

MALININA BUBA tByturus tonientosa F)

Malinina buba napada cvetne pupoljke, cvetove i plodove maline. lnsekt prezimljava kao larva ili odrastao imago u zeljištu na dubini 10-25 cm. Insekt se pojavljuje sredinom aprila i hrani se cvetnim pupoljcima i cvetovima; krajem apri­la se pari i sredinom maja polaže jaja u cvetovc i plodove maline. U plodu maline

 

 razvija se larva i tri puta se presvlači dok ne odraste. Larva se hrani mladim plo­dovima, koji se stoga deformišu i zaostaju u porastu. Odrasla larva napušta plod i ubušuje se u zemljište, gde gradi kokone od zemlje. Početkom septembra larva se preobražava u odraslog imaga koji pravi kokone od zemlje u kojima prezimljava.

Odrastao insekt je slamastocrne boje s ovalno izduženim telom dužine 4- 4,5 mm. Godišnje ima samo jednu generaciju. Malinina buba može da ošteti 80- 95% cvetnih pupoljaka, cvetova i plodova maline. Najveće štete pričinjava na ma­linjacima koji su pri planinskim i planinskim rejonima. Mere borbe protiv malini­ne bube su mehaničko sakupljanje insekata i okopavanje malinjaka, kako bi se lut­ke izbacile na površinu zemlje i uništile, kao i hemijsko prskanje.

MALININ PRSTENAR (Agrilus rubicola Abeille)

Malinin prstenar napada izdanke maline. Napadnuti izdanci imaju karakteri­stična zadebljanja koja su duga od 6 mm do o cm. Zadebljanje se može pojaviti na svakom delu izdanka iznad zemlje, razume se, štete su veće ako se pojavi bliže površini zemlje.

Odrastao insektje bronzane boje, izduženog tela (5-7 mm), larvaje duga 15 -17 mm. Lutka se smešta u srž izdanka. Godišnje ima jednu generaciju.

Prstenar prezimi kao odrasla larva u srži izdanka. Aprila ili maja larva se preobražava u lutku a krajem maja izleće odrastao insekt i posle dopunske ishrane na listu kupine, ruže i maline pari se i ženka polaže jaja. Posle dve nedelje iz jaja se izlegu larve koje ulaze pod koru izdanka, gde prave guste spiralne hodnike i prekidaju sprovodne snopiće, zbog čega se obrazuju zadebljanja i nastaje sušenje.

Najveći uspeh u suzbijanju ove štetočine postiže se preventivnim merama (odstranjivanje i paljenje napadnutih izdanaka čim se primete zadebljanja). Treba uništiti sve biljke u zasadu i bližoj okolini koje služe insektu kao dopunska hrana (kupina i ruža).

MALININ STAKLOKRILAC (Beinbecia hylaeiformis Laps)

Malinin staklokrilac je mali leptir, sličan osi, sa rasponom krila 23-26 mm.

Mužjak ima četiri, a ženka tri žuta prstena na trbuhu. Gusenica je prljavobela, mala (oko 2,5 mm) sa tamnosmeđorn glavom. Prezimi kao gusenica u izdanku ili korenu maline. U proleće se gusenica preobrazi u lutku, iz koje krajem maja izleće leptir. Lep­tir živi od maja do avgusta, kada ženka polaže jaja na izdanku maline, gde se gusenice ispile i ubuše u srž izdanka, gradeci dug hodnik od samog korena do vrha izdanka mali­ne. Ako je napadnut korenov vrat, onda propadaju svi izdanci koji su iz njega izbili.

Ne postoje direktne mere borbe protiv ove štetočine, već samo preventivne. Čim se primeti napad ove štetočine treba napadnute izdanke ili cele žbunove (ako je napad­nut korenov vrat), saseći i spaliti. Takođe, odmah posle završetka berbe treba saseći i spaliti sve izdanke koji su dali rod u toj godini.

Pored navedenih, postoje i druge štetočine koje napadaju malinu (gundelj­Melolontha melolontha L, malinina muva-Lasiopfera rubi Heeg, malinina mušica­Thomasiuiana theobaldi Barnes), lisne vaši-Apis idoli Goot, zatim miševi, voluharice itd.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.