NEGA MALINE

Kategorija: Ostalo Autor Voćar Pogodaka: 6855

 

Dobijanje obilne i redovne rodnosti maline i kvalitetnih plodova u najvecoj meri zavisi od tehnologije koja se primenjuje pri njenom gajenju. Stoga je potre­bno da se u zasadu maline, tokom čitavog perioda korišćenja, redovno i pravilno izvode sve agropomotehničke i zaštitne mere koje doprinose stvaranju što povo­ljnijih uslova za razviće, rastenje i sazrevanje izdanaka i plodova.

Od mera koje je potrebno izvesti u zasadima maline posebnu pažnju treba

pokloniti sledecim:

- orezivanju i formiranju odabranog sistema gajenja,

- obradi i održavanju zemljišta,

- đubrenju,

- navodnjavanju i

 

- zaštiti maline od bolesti, štetočina i glodara.