PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA SAĐENJE MALINE

 

Od pravilnog izbora i pripreme zemljišta umnogome će zavisiti kasnije raz­voj žbunova, porast izdanaka, rodnost i kvalitet plodova maline. Stoga je potrebno da se na odabranoj površini za podizanje zasada maline sa pripremom zemljišta počne na vreme i da se ona obavi pravilno. Da bi se ovo ostvarilo, tehnologiju pri­preme zemljišta potrebno je uskladiti sa stanjem i načinom korišćenja površine li prethodnom periodu, te osobinama i plodnošću zemljista.

Priprema zemljišta za podizanje malinjaka obuhvata uređenje i popravku p~odnosti zemljišta, zatim duboko oranje i površinsku pripremu zemljišta za sad­nJu.

Pripremu zemljišta za sađenje maline, ako je moguće, treba početi dve go­dine ranije. Pošto je malina višegodišnja biljka, priprema zemljišta mora da se obavi pravilno i blagovremeno. Dobro pripremljene zemljište treba da omoguci dobar prijem sadnica i normalan porast izdanaka. U toku pripreme treba uništiti korov, izvaditi žile i panj eve, obogatiti zemljište humusom (unošenjem stajnjaka ili zelenišnim đubrenjem,) poorati, poravnati i obaviti parcelisanje zemljišta.

Na površinama gde se nalazio gušći sklop drvenastih biljaka, ili je bio mali­njak ili kupinjak, sadnju malina treba odložiti najmanje za tri godine posle završe­nog krčenja i čišćenja zemljišta od žila, kako bi se zaštitio novi zasad od napada gljivičnih i bakterijskih bolesti.

Za gajenje maline nisu pogodna jako zakorovljena zemljišta. Zato je uništa­vanje korova veoma važna mera, koju treba izvesti u toku pripreme zemljišta. Ko­rovi se mogu uništavati dubokom obradom i čišćenjern zemljišta, ali je mnogo si­gurnije i jevtinije kada se uništavaju tretiranjem površine herbicidima.

Pored ostalih herbicida, za uništavanje višegodišnj ih (pirevina, palamida, troskot, divlja nana i dr.) i jednogodišnjih korova (loboda, štir, divlji ovas, mišja­kinja i dr.) na površinama za podizanje zasada jagodastog voća pokazali su se kao veoma efikasni i praktični herbicidi raundap (Raundup) i cidokor (Cidocor). Ti herbicidi deluju samo preko nadzemnih zeljastih delova korovskih biljaka, pa se nakon njihovog uginuća, najkasnije za 20 dana, može izvoditi duboko oranje i sad­nja. Tretiranje zakorovljenih površina tim herbicidima treba obaviti u dozi od 8 do 10 I po hektaru.

U zavisnosti od sistema gajenja, tipa zemljišta i njegove plodnosti podešava se i đubrenje kojim se zemljište obezbeđuje organskim i mineralnim materijama.

 

Zemljište za podizanje malinjaka ore se rano u jesen na dubinu od 30 -40 cm. Posle dubokog oranja treba rasturiti 20.000 - 50.000 kg/ha stajnjaka (ako se sadnja obavlja u jesen), a onda ponovo plitko preorati ili preći tanjiračom. Istovre­meno sa stajnjakom (pre sadnje) treba rasturiti i oko 500 kg/ha super-fosfata, 800 kg/ha kalijum-sulfata i 400 kg/ha amonijum-sulfata, ako se sađenje obavlja u pro­leće, ili 200 kg/ha amonijum-sulfata ako se sađenje obavlja u jesen. 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.