SORTE KULTIVISANE BOROVNICE

SORTE KULTIVISANE BOROVNICE

o sortimentu kulturnih borovnica nalazimo najviše podataka u radovima Darrowa i Scotta (1966.) iz SAD-a. Pokazalo se da se sorte osetno razlikuju po svim osobinama, kao i po reagovanju na ekološke uslove, a naročito po vremenu zrenja. U proizvodnim područjima SAD (Severna Karolina, Nju Džersi i Mičigen) vreme zrenja proteže se na čitavih 12 nedelja.

U današnje vreme u nizu američkih država borovnica ima veliki privredni značaj. SAD su najveći proizvođači borovnice LI svetu. Nešto sporije nego u SAD, ali postojano, plemenita borovnica se rasprostranjuje u nizu evropskih zemalja.

U Srbiji je borovnica veoma rasprostranjena u divljem stanju, dokje gajenje savremenih plemenitih sorti tek u začetku.

O sortimentu gajene borovnice podaci su uzeti iz američke literature.

Redosled visokožbunastili sorti borovnice po nekim karakteristikama ploda] (Darrow i Moore, J 966)

                                                                                                     

 sorte                 Osobine           

Morrow         vrlo rana, otporna prema raku

Angola          vrlo fini žbun, otporan prema raku

Wolcott         vrlo fini žbun, otporan prema raku

Croatan         vrlo fin žbun, otporan prema raku

Weymouth      slab žbun, rodna, najlošiji ukus

 

 

                                                                                                          

Earlyblue                fini žbun, bobice ne otpadaju

Collins               fini žbun, bobice ne otpadaju

Murphy            razveden žbun, otporan prema raku

Cabot                 razveden žbun, bobice pucaju

June                   žbun obično slab

Rancocas           bobice pucaju, otporna prema zakržljalosti

Ivanhoe             žbun nije otporan, teško se razmnožava

Stanley               lako se orezuje, bobice se smanjuju

Blueray            žbun otporan, lako se razmnožava

Bluecrop            otporna prema suši, izdržljiva, fina boja

Concord             fina veličina grozda

Pioneer              bobice pucaju

Scammell            obrazuje suviše velike grozdove

Berkeley            otpadaju bobice, unekoliko najsvetlije plave

Atlantic              bobice otpadaju unekoliko

Pemberton          žbun vrlo bujan, najrodnija

Rubel                   žbun otporan, težak za rezidbu

Jersey                 žbun otporan, dugo razdoblje berbe

Dixy                  bobice pucaju, sa smanjenjem veličine

Herbert                bobice nežne, žbun otporan

Darrow               žbun uspravan, bujan, bobice ne otpadaju

Wareham             bobice nežne, ugrožena pepelnicom

Burlington           žbun otporan, bobice se dobro čuvaju

Covile                  bobice ne otpadaju, fine za preradu

I) Za vreme zrenja J=najpoznije, 10=najranija; za boju l=tamna, 10=svetla; za ostale karakteristike 1 =najlošija, 10=najbolja.

2) Nema raspoloživog redosleda za sorte redskin, katharine, catawba i greenfield.

Sorte borovnice "zečje oko" (v. ashei ) po redosledu važnosti Li odnosu na neke karakteristike (J S. Shoemaker, 1955)

Redosled Vreme zrenja Krupnoća bobica                        Desertni           Boja ploda             Izdanci

(rane do pozne) (krupne do sitne) kvalitet dobar bledoplava do (mnogo do

                                                                                         do lošiji                  crna                   malo)

1                Walker                    Buby                         Walker                Walker                Myers

2                 Ruby                       Black giant               Clara                   Ruby                  Hagood

3                 Hagcod                   Owens                       Myers                Myers                Jean

4                 Jean                        Jean                           Scott                   Clara                   Ruby

5                 Black giant             Hagood                      Owens                Suwanee             Suwanee

6                 Myers                    Clara                          Jean                    Jean                     Scott

7                 Clara                      Scott                         Black giant          Owens                Owens

8                 Suwanee                 Myers                       Hagood               Scott                   Black giant

9                 Owens                   Suwanee                    Suwanee             Hagood               Clara

10               Scott                                                        Ruby                  Black giant

 

Redosled borovnice zećje oko po veličini žbuna, vremenu zrenja i nekim

karakteristikama bobice I) (Darrov i Moore, 1962)

Naiv sorte          Veličina žbuna Vreme zrenja Veličina bobice Boja bobice Cvet Čašica

Costal                             9                          10                          8                         6                6            9

Garden blue                   10                         10                          6                         8                9            9

Gallaway                        7                           9                            8                         8               10          10

Titblue                            9                           9                            7                        10              10          10

Homebel1                      10                          8                           9                         7                7            9

Menditoo                       9                           7                            9                         6                8           10

Woodward                      8                          10                          9                        10               9            7

I) Za veličinu žbuna 1 = najmanji, 10= najveći; za vreme zrenja 1 = najdocnije, 10 = najranije; za ostale karakteristike 1 = najlošije, 10 = najbolje. Relativne vrednosti LI ovoj tablici nisu uporedive s onim u prethodnoj tablici.

BERK LI (Berkeley). U proizvodnju je uvedena 1949. Žbun je bujan, redak, rodan. Grozdovi su rastresiti; bobice vrlo krupne, pljosnate, čvrste, svetloplave, neznatno aromatične, osrednjeg desertnog kvaliteta, ne pucaju, sklone unekoliko otpadanju. Sazreva srednje rano (krajem jula). Plodovi se dobro čuvaju. Cenjena je zbog obilne rodnosti, čvrstine i lepog izgleda plodova.

BLUKROP (Bluecrop). U proizvodnju je uvedena 1952. Žbun je bujan, us­pravan i vrlo izražene rodnosti. Otporan je prema suši i parazitima. Grozd je ras­tresit. Bobice su krupne, svetloplave, čvrste, neznatno aromatične, osrednje desert­nog kvaliteta, otporne prema pucanju, malo sklone otpadanju. Čašica je jedna od najboljih. Sazreva srednje rano. Cenjena zbog stalne i obilne rodnosti, kvaliteta plodova i otpornosti.

BLUREJ (Blueray). U proizvodnju je uvedena 1955. Žbun je bujan, uspra­van, velike rodnosti. Otporna je prema parazitirna. Grozd je dosta mali i zbijen. Bobice su vrlo krupne, svetloplave, čvrste, aromatične (visokog desertnog kvalite­ta), ne pucaju. Čašica je osrednja. Sazreva srednje rano, krajem jula. Cenjena je zbog otpornosti prema parazitima, zbog rodnosti i izraženog kvaliteta plodova.

KOLINS (Collins). U proizvodnju je uvedena 1959. Vrlo je slična sorti erli­blu, ali sazreva 5 dana docnije od nje.

VITAMINOS. Žbunje vrlo bujan, izuzetno rodan (8-10 kg po žbunu). Plo­dovi su odličnog kvaliteta, krupni, plave boje, veoma atraktivni, čvrsti, aromatični, pogodni za stonu potrošnju, zamrzavanje i druge prerađevine. Sazreva krajem jula.

KOVILl (Coville). U proizvodnju je uvedena 1949.godine. Žbun je bujan, širok, rodan. Grozd je rastresit. Bobice su vrlo krupne, svetloplave, čvrste, otporne prema pucanju, veoma aromatične, vrlo dobrog desertnog kvaliteta i ne otpadaju. Čašica je osrednja. Najpoznatija je sorta i sazreva dve nedelje posle sorte džersi (krajem avgusta i početkom septembra).

ERLIBLU (Earliblue). U proizvodnju je uvedena 1952. Žbun je bujan, re­dak, uspravan i široko Otpornija je prema parazitima od većine drugih sorti. Grozd je osrednje rastresit. Bobice su krupne, plave, čvrste, arornatične, dobrog desert­nog kvaliteta i ne otpadaju niti pucaju. Čašica je osrednja. Sazreva rano, kad i

 

 

 Weymouth (sredinom jula). Cenjena je zbog kvaliteta i zbog toga što plodovi ne otpadaju.

HERBERT. U proizvodnju je uvedena 1952. Žbun je bujan, široko otvoren, obilne rodnosti. Grozd je osrednje rastresit. Bobice su veoma krupne, krupnije no u ostalih sorti, plave, odličnog ukusa ali dosta nežne i ne pucaju. Čašica je osred­nja. Sazreva pozno, malo posle sorte džersi. Cenjena je zbog stalne rodnosti i do­brog kvaliteta plodova.

AJVANHO (Ivanhoe). U proizvodnju je uvedena 1951. Žbun je bujan i us­pravan, u izvesnoj meri otporan prema raku. Grozd je osrednje zbijen. Bobice su krupne, svetoloplave, čvrste, arornatične, visokog desertnog kvaliteta i ne pucaju. Čašica je osrednje veličine. Sazreva srednje rano. Cenjena je zbog kvaliteta plodo­va. U Mičigenu i Nju Džersiju nije se pokazala sasvim otpornom prema paraziti­ma.

MOROU (Morrow). U proizvodnju je uvedena 1964. Žbun je umerene buj-

nosti, poluuspravan, rodan. Grozd je krupan i rastresit. Bobice su krupne, svetlo­plave, čvrste, visoko desertnog kvaliteta. Čašica je krupna. Sazreva rano, počet­kom jula i ujednačeno. U Severnoj Karolini služi kao dobra zamena za sortu ango­la.

ANGOLA. U proizvodnju je uvedena 1942. Žbun je bujan, rodan, otporan

prema raku. Grozd je osrednje krupnoće i tarnnoplave boje.

BERLINGTON. U proizvodnju je uvedena 1939. Žbun je bujan, uspravan.

Grozd je osrednje zbijen. Bobice su srednje krupnoće, privlačne plave boje, do­brog desertnog kvaliteta. Sazreva pozno (oko 20. avgusta) i dobro se čuva.

KABOT (Cabot). U proizvodnju je uvedena 1920. Žbun je ispod osrednje bujnosti, slabo se širi, rodan. Grozd dugačak i zbijen. Bobice su sitne do srednje krupne, nedovoljno čvrste, osrednjeg kvaliteta.

DIKSI (Dixy). U proizvodnju je uvedena 1936. Žbun je bujan, otvoreno ši­rok i rodan. Grozd je osrednje rastresit. Bobice su krupne, lepe plave boje. Sazreva nešto pre sorte džersi.

DŽERS/ (Jersey). U proizvodnju je uvedena 1928. U Mičigenu je veoma

rasprostranjena, ali je sad zamenjuje blukrop kao bolja. Žbun je bujan, rodan i ot­poran prema raku. Grozd je osrednje rastresit. Bobice su krupne, lepe plave boje.

Sazreva pozno ( druga polovina avgusta).                                     v

DZUN (June). U proizvodnju je uvedena 1930. Zbun je ispod osrednje buj­nosti i prav, rodan. Grozd je rastresit. Bobice su osrednje krupne, desertnog kvali­teta. Vrlo rano sazreva.

MARFI (Murphy). Žbun je poluuspravan, veliki, rodan i otporan prema ra-

ku. Sazreva rano, nešto pre sorte džun.                                    v

PEMBERTON. Uvedena je u proizvodnju 1939. Zbun je bujan, uspravan, rodan. Grozd je rastresit. Bobice su krupne, vrlo tamne plave boje, dobrog desert-

nog kvaliteta. Sazreva pozno.                                                                               v

RANKOKAS (Rancocas). U proizvodnju je uvedena 1926. Zbun je uspravan

i osrednje bujnosti, otporan je prema raku. Grozd je vrlo zbijen. Bobice su osred­nje krupnoće i desertnog kvaliteta. Sazreva srednje rano (krajem jula).

RUBEL. Žbun je uspravan, bujan i rodan. Grozd je vrlo rastresit. Bobice su nešto sitnije i osrednjeg kvaliteta. Sazreva pozno (kraj avgusta).

 

 STENLI (Stanley). U proizvodnju je uvedena 1930. Žbun je bujan, uspra­van, s malo osnovnih grana. Grozd je osrednje rastresit. Bobice su srednje krupno­će s vrlo dobrim ukusom. Sazreva srednje rano, posle sorte rankokas.

VOLKOT (Wolcott). Odlikuje se krupnim, poluuspravnim žbunom otpomim prema raku, vrlo ranim zrenjem (sredinom jula) i dobrim kvalitetom plodova.

PATENT N°- 875. Ova sorta je američkog porekla, nova je, patentirana i veoma cenjena. Odlikuje se bujnošću, izvanrednom rodnošću i plodovima neupo­redivog kvaliteta, pogodnim za različite svrhe, uključujući zamrzavanje.

VITAMINOS. Ispoljila je odlične privredne, proizvodne i druge osobine.

Odlikuje se naročito obilnom rodnošću (8-10 kg po žbunu) i dugim životom (do 30 godina). Plodovi su odličnog kvaliteta, sazrevaju krajem jula i početkom avgu­sta. U proleće ukrasno deluju njeni lepi, mali cvetovi, privlačni za pčele, a u jesen tamnocrveno lišće.

GOLDTRAUBE. Odlikuje se vrlo krupnim grozdovima i bobicama odlič­nog ukusa. Veoma je dekorativna, u proleće zbog mnogobrojnih lepih cvetova, a u jesen zbog crvenih listova.

AMBLUE. Izuzetnih je osobina: vrlo rodna (8-10 kg po žbunu), visok žbun cl ,5 do 2 m). Živi do 30 godina. Plodovi su dobrog kvaliteta. Vrlo je dekorativna (u proleće cvetovi a u jesen crveni listovi).

CRAMBERRY. Odlikuje se time što je puzavica, i osim što daje dobre plo­dove ukrasnaje biljka, naročito za ivice vrtova.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.