SPREČAVANJE OTPADANJA PLODOVA JABUKE

SPREČAVANjE OTPADANJA PLODOVAjABUKE

Utvrdjeno je da polenova cevčica pri prodiranju kroz tkivo stubića tučka ka se­menom zametku luči naročiti hormon, koji podstiče razvijanje ploda. Konsta­tovano je da količina zametnutih plodova i njihovo razvijanje zavisi od količine hormona koji se obrazuje u cvetnom pupoljku. Proučavanje biljnih hormona kao stimulatora zametanja plodova dovelo je do praktične primene sintetič­ki stvorenih organ skih materija koje deluju kao biljni hormoni. Primena ovih jedinjenja je višestruka i neobično korisna. Smatra se da se samim procesom oplodjavanja preko polenove cevčice unosi izvesna količina biljnog hormona u seme zametka, koji ga i sam svakako sadrži. Ove materije deluju na tkivo plodnika i tako se izaziva razvijanje ploda. Pomoću hormonske teorije može se objasniti i činjenica da razne sorte kao oprašivači obezbedjuju različit procenat oprašivanja, odnosno oplodjivanja. Znači da polenove cevčice različitih sorti unose i različite količine hormona, pa čak hormone različite prirode i zato je moguće da se plodovi razvijaju iako se ne obrazuje embrion. Razvijene semen­ke, takodje, stvaraju izvesne količine hormona, pa se plodovi jače razvijaju. Otuda i prestanak razvijanja plodova kada su se semenke razvile, što dovodi do obrazovanja plutnog sloja i otpadanja plodova.

Da bi se sprečilo prevremeno otpadanje plodova, pored opštih pomotehničkih mera danas se upotrebljava čitav niz sintetički dobijenih hormona u obliku kiselina. Na taj način se usled nedostatka prirodnih hormona u plodovima ovi unose u obliku raznih sintetičkih jedinjenja i neobično blagoj koncentraciji (0,001 %). Sintetički fitohormoni se upotrebljavaju kako za sprečavanje otpa­danja plodova tako isto i radi izazivanja veštačke partenokarpije. U tom cilju upotrebljava se naftalin sirćetna kiselina, 2,4 dihlorfenoksi sirćetna kiselina, beta - naftoksisirćetna i dr. Njihova upotreba je raznovrsna, uglavnom u obli­ku tečnosti (prskanje), praha i pare. Prskanje ili zaprašivanje se primenjuje pred početak otpadanja razvijenih plodova, a deluje 1 - 3 nedelje.

 

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.