CVETNI PUPOLJCI

Obrazovanje i porast cvetnih pupoljaka predstavlja osnov proizvodnje voća. Ovaj fiziološki proces ima dosta praktičnog značaja, utičući na buduće pomotehničke zahvate u voćnjaku,npr. poznavajući brojnost i  izgradjenost cvetnih pupoljaka odredjujemo vreme i  intenzitet rezi- dbe.    Diferenciranje cvetnih pupoljaka , u godini koja predhodi cvetanju, uslovljavaju činioci nasledne, biohemijske , ekološke i agrotehničke prirode, koji deluju kompleksno. Da bi voćka mogla da obrazuje cvetne pupoljke potrebno je :

da se nalazi u stadijumu zrelosti i periodu rodnosti, 

da u voćki postoji povoljan odnos izmedju količine ugljenih hidrata i azota ( fiziološka ravnoteža ) i

da budu obezbedjeni biljni hormoni - fitohormoni, kao i da ekološki činioci bodu povoljni.

U našim klimatskim uslovima diferenciranje resa oraha i leske vrši se tokom maja i u prvoj polovini juna. 

Kod stalnoradjajućih jagoda od sredine juna do sredine jula.

Cvetni pupoljci trešnje, višnje, marele, domaće šljive i jabuke od početka jula do sredine avgusta.  

Ženski cvetovi oraha i cvetni pupoljci crvene ribizle tokom jula.

Ženski cvetovi leske i cvetni pupoljci breskve, kajsije, kruške i crne ribizle diferenciraju se u julu i avgustu. 

Cvetni pupoljci ogrozda tokom avgusta. Cvetni pupoljci badema, dunje ,mušmule i  kupine od sredine avgusta do sredine septembra. Kod maline (jednorodne) i jagode (jednorodne) i visokožbunaste borovnice diferenciranje cvetnih pupoljaka vrši se u septembru, oktobru i prvoj polovini novembra.

Delovi cvetnih pupoljaka obrazuju se po sledećem redosledu :

pojava zaravni na meristemskoj kupi, začeci čašičnih listića, začeci kruničnih listića,začeci prašnika i na kraju začeci tučka.

Cvetni pupoljci voćaka se ne obrazuju u slabo osvetljenim delovima krune. Zato cvetnih pupoljaka nema u unutrašnjosti gustih kruna. Cvetni pupoljci su znatno redji pri gustoj sadnji jabuke ako se voćke sade u pantljike od dva ili više  redova nego kada se voćke gaje u jednoredima.     Cvetni pupoljci se mogu vizuelno razlikovati  od vegetativnih pupoljaka, medjutim ovaj način nije pouzdan. Da bi smo pouzdanije odredili vrstu pupoljka služimo se uzdužnim presekom pupoljka i posmatranjem njegovih delova pomoću uveličanja  lupom. Ovo je najčešći način (praktičan način) za odredjivanje potencijala rodnosti za sledeću godinu i projektovanje rezidbe.

 

 

Radulović Andrija  dipl. Ing. PSSS U\ice

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.