PODMLAĐIVANJE JABUKE

Podmlađivanje jabuke je skraćivanje grana u kruni da bi se obnovila. Svrha podmlađivanja je u tome da se odstrane dotrajali delovi krune i da se iz spavajućih i adventivnih  pupoljaka

podstakne porast novih grana i obnova krune. Prvi uslov za uspešno podmlađivanje jabuke jeste da se voćka nalazi na dubokom i plodnom zemljištu,da je bujna i da su joj koren i deblo zdravi.

Podmlađivanje treba da se obavi u toku dubokog zimskog odmora u decembru  - januaru. Od bujnosti, ogolelosti i oštećenja grana zavisi jačina podmlađivanja.Slabije podmlađivanje (skraćivanje vođice i ramenih grana za 1/3 dužine) izvodi se kada su stabla jabuke iznurena od prekomernog roda, a osnovne grane dobile viseći položaj.

Podmlađivanje srednjeg intenziteta (skraćivanje grana za 1/3 do 2/3 dužine) obavlja se kada su grane jače oštećene usled grada,snega,oluje i tereta roda.Jako podmlađivanje ( skraćivanje grana za 2/3 dužine) izvodi se kada želi da se obnovi kruna jabuke oštećena mrazom.Ta mera obavlja se tek u drugoj godini posle mraza.

Pri podmlađivanju treba vođicu i ramene grane skratiti do neke pogodne bočne grane koja će da preuzme ulogu produžnice. Skelet krune posle podmlađivanja treba da podseća na krov na kući (100-110 stepeni).

Bolje je ostaviti pri podmlađivanju manji broj umereno razvijenih grana nego više slabih.

Debele ramene grane se najpre testerom zarežu sa donje strane do 1/4 prečnika grane,a zatim odseca ju odozgo. Preseci treba da budu što manji, da se zaglade oštrim kresačem i premažu kalem-voskom ili bitumenom.

Jako podmlađivanje obično se izvodi jedanput u toku života jabuke, a slabija mogu da se obave više puta.

Nega podmlađenih jabuka sastoji se u krečenju debla i ramenih grana, đubrenju organskim i kompleksnim mineralnim đubrivima,održavanju zemljišta u stanju jalovog ugara, redovnoj zaštiti od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova i pravilnom orezivanju krune koja se obnavlja.

 

dipl.ing.Dejan Jocić

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.