REGINA

Kategorija: Ostalo Autor Voćar Pogodaka: 2134

REGINA

Potiče iz nemačke (Istraživačka sanica York). Nastala ukrštanjem sorti Šnajde- rova kasna (Schneiders Spate Knorpel-kirsche) x Rube. Selekcionar je Karl-Heinz Tieman.

U proizvodnji jo od 1981. godine. Jedna je od najza-stupljenijih poznih sorti u novijim zasa- dima trešnje u Evropi i SAD.Sazreva u šestoj nedelji trešnje (+30). Kruna je dobro razgranata, sa razvedenim grana- ma. Cveta kasno. Samobesplodna je sorta. Interikompabilna je sa sortama Van, Kristina, Samba, Vera i Lala star.

Dobri oprašivači za nju su Germersdorfska, Kordija, Ferovija, Silvija, Peni. Kasnije prorodi, a zatim rađa redovno i obilno (ocena rodnosi 4,8). Plod je krupan (8,5 g), okruglasto-srcastog oblika, tamno crvene boje. Peteljka je duga (5,1 cm). Meso je crvene boje, čvrsto, hrskavo, sočno, slatko-nakiselo, aromatično, kvalitetno. Sok je crvene boje. Sadrži 17,1% suve materije.  Koštica je krupna, sa srednjim učešćem u masi ploda (7%) .Umereno osetljiva na pucanje ploda (index pucanja 17,1). Jedna je od sorti poznog zrenja. Obilno rađa, a plodovi su krupni, privlačnog izgleda i čvrstog mesa. Pored toga, manje je osetljiva na pucanje ploda. Kao njene mane se mogu navesti velika bujnost i kasnije stupanje u rod, koje posebno dolaze do izražaja ako se gaji na generativnim podlogama. Bolje rezultate daje ako se kalemi na slabo bujne podloge

 

                                                                                                                                   

 

dipl. ing. Jovan Milinković