ČUVANJE JABUKA

Tehnika čuvanja u KA sastoji se od skladištenja plodova u komore u kojima je značajno smanjen sadržaj kiseonika i povećan sadržaj ugljendioksida. Ova tehnika se kombinuje sa niskim temperaturama koje pojačavaju efekat. Smanjenje sadržaja kiseonika utiče na sporije sazrevanje plodova I garantuje optimalne rezultate čuvanja. Već posle 2-3 dana od zatvaranja komore postiže se pun efekat. Danas preovladava primena KA sa veoma niskim koncentra - cijama kiseonika, 1-2%, uz nivo gljendioksida 1-3%. Hladnjače, odnosno komore u kojima je moguće uspostaviti ovakav režim gasova nose ime ULO, (ultra low oxigen). Svako odstupanje od zadatih koncentracija pojedinih gasova vodi ka pojavi različitih fizioloških oboljenja. Sastav atmosfere ne bi trebalo da bude isti u toku celog perioda čuvanja, već treba da se menja u zavisnosti od utvrđenog pro grama. Postoji veliki broj varijanti od kojih je većina ostala na nivou eksperimenata. Međutim, neki programi menjanja sastava atmosfere su uveliko zaživeli, a pre svega oni koji za cilj imaju smanjenje pojave fizioloških oboljenja (posmedivanje i bolesti starenja plodova) ili usporavanje sazrevanja plodova (gubitak hlorofila, promena osnovne boje pokožice, gubitak čvrstoće plodova). Osetljivost plodova na CO2 Kod nekih sorti, povećana koncentracija CO2 može da izazove unutrašnje posmedivanje,  a ponekad i razvoj šupljina unutar mesa ploda. Više faktora doprinosi pojavi ovog oboljenja: • Osetljivost sorte - breburn, greni smit i fudži su među najosetljivijim sortama.  Gala takođe pokazuje izvesnu osetljivost u specifičnim uslovima. • Osetljivost na CO2 raste sa snižavanjem sadržaja kiseonika i snižavanjem temperature. Za osetljive sorte, preporučena atmosfera čuvanja treba da sadrži najviše 2% ugljendioksida pri nivou kiseonika od 3% (obična KA) i manje od 1,2% ugljendioksida pri sadržaju kiseonika od 1,8% (ULO). Temperatura unutar komore treba da bude 10 C za sorte koje nisu osetljive na niske temperature. Osetljivost sorte na CO2 može da varira iz godine u godinu u zavisnosti od klima - tskih uslova koji prethode berbi, ali se povećava sa sazrevanjem plodova i porastom njihove veličine. Dug period od berbe do skladištenja kao i zastoj u ventilaciji unutar komore takođe povećavaju osetljivost plodova na CO2.     PSSS Kragujevac  Sneška Novković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.