SABIJENOST ZEMLJIŠTA

Zemljišta teškog mehaničkog sastava sadrže visok sadržaj gline i daleko su podložnija sabijanju u poređenju sa zemljištima lakšeg mehaničkog sastava sa više peska. Obrada zemljišta nudi samo kratkoročna rešenja, a kao najbolja rešenja su preventivne mere koje sprečavaju sabijanje zemljišta.Upotreba pluga ili tanjirača, deluje na sabijanje zemljišta, a naročito ako se konstatno obrađuje u istom smeru, a što je još važnije na istu dubinu.

Sabijeno zemljište ima puno simptoma, a pouzdan znak sabijenosti predstavlja:

vidljivi tragovi točkova u usevu;

deformisano korenje (najčešće raste i razvija se horizontalno umesto vertikalno);

zadržavanje vode na površini zemljišta

povećana potrošnja energenata pri obradi zemljišta (potrebno više snage);

usporen rast biljaka (zbog vode i/ili hraniva);

smanjenje prinosa.

Najbolji lek za smanjenje sabijenosti je izbegavanje obrade zemljišta dok je ono prevlažno. Izbor oruđa obrade zemljišta predstavlja vrlo bitnu stavku u prevenciji sabijanja, s obzirom da plug i tanjirača dovode do stvaranja "plužnog đona” posebno ako se duži niz godina obrađuje na istu dubinu. Oranjem se takođe u zemljište inkorporiraju žetveni ostatci što pozitivno deluje na biogenost zemljišta, ali budući da žetveni ostaci ne ostaju na površini negativno deluje na niz drugih procesa i pojava u zemljištu ( npr. pojačana erozija, slaba biogenost površinskog sloja zemljišta ). Kako bi se što više smanjilo gaženje po jedinici površine zemljišta, trebalo bi koristiti šire pneumatike, kao i duple točkove, ali i smanjiti osovinski pritisak.

Mr Anka Kačarević

PSSS Padinska Skela

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.