ŠLJIVA NADA

Dugoročni ciljevi oplemenjivanja domaće šlive su stvaranje novih sorti najbolje prilagođenih agroekološkim uslovima umereno kontinentalne klime, otpornih prema niskim zimskim temperaturama, poznim prolećnim mrazevima i suši, otpornih prema virusu šarke šljive i prouzrokovača ekonomski značajnih bolesti. Institut Čačak je vodeća institucija u oplemenjivačkom radu ove voćne Institut za voćarstvo Čačakvrste, koji je pored već i u Evropi priznatih i raširenih sorti kao što su Čačanska rodna, Čačanska lepotica i Čača- nska rana, stvorile mnogo novih značajnih sorti šljive koje zavređuju pažnju proizvođača. U poslednjih devet godina Institutu za voćarstvo je priznato sedam sorti šljive i to: Boranka, Timočanka i Mildora (2004.godine), Krina (2005.godine), Zlatka i Pozna plava(2008.godine) i poslednja među njima NADA(2012.godine) nada4_m.jpgSorta NADA je nastala spontanom hibridizacijom američke sorte Stenlej (Stanley) i Rumunske sorte Skolduš. Najvažnije karakteristike ove sorte su:

dobra arhitektura stabla s otvorenim uglovima grananja, retke gustine krošnje

slabija bujnost stabla, što odgovara za gušće zasade

cveta pozno i samooplodnjom se ostvajuje oko 13% finalno zametnutih plododva

rano prorodi i obilno rađa

plodovi sazrevaju sredinom avgusta, krajem druge i početkom treće dekade

plodovi srednje krupni do krupni (40-50g), eliptičnog oblika, tamnoplave boje, s obilnim pepepljkom, atraktivnog izgleda, ukusan, dobrog kavaliteta

koštica je srednje krupna (1,7g) i u popunosti se odvaja od mezokarpa koji je žute boje, umerene čvrstine, sočan i aromatičan

prosečan sadržaj rastvorljivih suvih materija u plodovima sa stabala gajenih u agroekološkim uslovima Čačanske kotline iznose 16,50%, sadržaj ukupnih šećera je 11,70% i invertnih šećera 8,35%, saharoze 3,18% i 0,5% ukupnih kiselina

sorta je tolerantna prema virusku šarke, a ispoljava blagu osetljivost na prouzrokovače plamenjače i truleži ploda plodovi sku pogodni za svežu potošnju i preradu, posebno sušenje

Autori sorte su dr Dobrivoje Ogašanović, dr Svetlana Paunović i dr Slobodan Milenković

Imajući u vidu dužinu trajanja procedure proizvodnje sadnog materijala višegodišnjih drvenastih biljaka za zasnovanje matičnjaka koji će služiti za proizvodnju kalam gračica, komercijalna prozvodnja sadnica sorte Nada i plasman na tržište će započeti tek za tri-četiri godine, ali prema gore iznetim karakte- ristikama moje mišljenje je da ova sorta zavređuje da se nađe u proizvodnji i da će zauzeti značajno mesto u sortimentu šljive Srbije.

nada2_m.jpg

dipl.ing.Milorad Jocković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.