KRUŠKINA BUVA

Kategorija: Zaštita Autor Voćar Pogodaka: 2693

Ovo je ekonomski najvažnija štetočina kruške. Najveće štete čini na mladim izdancima. Kruškina buva je sitan insekt i nalazi se na naličju lista i drugim delovima voćke. Tokom leta ja narandžasta a kasnije dobije tamniju boju. Larve su žućkastosmeđe. Ishranom na listu, dovode do njegovog kovrdžanja, sušenja i opadanja, a čitavi mladari zaostaju u porastu, plodovi su zakržljali. Napadnuti delovi voćke dobijaju tamnu boju jer ovi insekti luče slatku lepljivu materiju „mednu rosu“, na kojoj se razvijaju gljive čađavice. Kruškina buva ima više generacija godišnje.

Za suzbijanje kruškine buve treba primeniti akaricid na bazi amamektina, uz obavezan dodatak parafinskig ulja. Sa primenom početi posle opadanja cvetnih latica, kada se obično pojavljuju prve larve, odnosno kada je 10-20 % mladara napadnuto. Tretman ponoviti posle 3-5 nedelja, u zavisnosti od jačine napada. Na početku piljenja larvi kruškine buve i formiranja prvih kolonija na letorastima se može primeniti neki od insekticida iz grupe regulatora razvoja. 
Za suzbijanje kruškine buve preporučuje se primena Envidora.