PROGRAM ZAŠTITE DUNJE I MUŠMULE

Zimsko prskanje treba obavljati na temperaturi vazduha iznad 5oC i po tihom vremenu. Prilikom zimskog tretiranja svi delovi voćaka, od vrha voćke do prizemnog dela stabla,  moraju biti kvalitetno oprskani, sa većom količinom rastvora,  tzv."kupanje voćaka"  kako bi preparat dopro do svih otvora, pora i pukotina na voćki, jer su upravo  to mesta  gde prezimljavaju  mnogi štetni agensi.

 

DRUGO PRSKANJE-  pred početak otvaranja cvetnih pupoljakaU ovoj fazi treba  primeniti neki od preparata za suzbijanje parazita Monilia laxa,prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica: CHORUS, OLYMP, AKORD, SIGNUM, LENTOS, OCTAVE, BRAVO, DIONAL, SWITCH, ALERT, KUBIK, GALOFUNGIN i dr. Jednom od napred navedenih fungicida dodati neki od preparata za suzbijanje štetnih insekata: MOSPILAN, FASTAC, TALSTAR, TONUS, CALYPSO, ACTARA,  CONFIDOR, ANTHOCID, DIMETOGAL, FENITROTIONi dr.

           

TREĆE PRSKANJEfaza precvetavanja.Tokom faze precvetavanja dunje za suzbijanje parazita Monillia laxa  i štetnih insekata koji se mogu pojaviti u ovom periodu, treba primeniti kombinaciju preparata navedenih u drugom tretiranju.

 

ČETVRTO PRSKANJEkrajem juna mesecaTokom ove faze  primeniti neki od fungicida za suzbijanje parazita prouzrokovača  truleži plodova (Monilia fructigena). Za tu svrhu primeniti neki od sledećih preparata: SWITCH, TELDOR, RONILAN, DIONAL, SUMILEX   i dr., uz dodatak nekog od insekticida: MOSPILAN, TALSTAR, CONFIDOR, CALYPSO,TONUS, ACTARA  i dr.

U zavisnosti od vremenskih uslova,  prisustva simptoma bolesti, možemo izvršiti i dodatna tretiranja nekim od napred navedenih hemijskih sredstava.

 

PETO PRSKANJE - nakon berbe dunje. Posle obavljene berbe dunje  preporučuje se primena nekog od bakarnih preparata: FUNGURAN-OH, KOCIDE, CUPROXAT, BAKARNI KREČ, BAKARNI OKSIHLORID,  BAKROCID, BORDOVSKA ČORBA, BLAUVIT, KUPRAGRIN, NORDOX  i  dr.

           

 

NAPOMENA: Zadnja tretiranja pred berbu plodova dunje obavljati  14 do 21 dan pred berbu i koristiti preparate sa što kraćom karencom.

Savetodavac za zaštitu bilja

Mr Gordana Jovanović

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.