TREŠNJINA MUVA

Trešnjina muva ( Rhagoletis cerasi) napada skoro sve sorte trešanja, višanja i to pretežno srednje pozne i pozne sorte.Ova štetočina prouzrokuje loš kvalitet plodova trešnje, jer ,,crvljive ” trešnje se ne mogu izvoziti, a i prodajna vrednost im je manja. Napadnuti plodovi gube upotrebnu vrednost, podležni su napadu saprofita i mogu opasti pre vremena. U vlažnim uslovima na takvim plodovima česta je pojava truleži.Trešnjina muva ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava lutka u površinskom sloju zemljišta, najdublje do 10 cm. ispod krune voćke. Imago leti od sredine maja do prve dekade juna. Hrani se nektarom biljaka, naročito cvetovima trešnje, kao i mednom rosom. Kada polno sazri ženka polaže jaja najčešće na poluzrele plodove. Jedna ženka može da položi 80-150-300 jaja. Na mestu polaganja zapaža se rupica od koje prema sredini ploda vodi trešnjina muvakanal kojim larva prodire do koštice. U jednom plodu se najčešće razvija jedna larva, ređe dve ili više larvi. Napadnuti plod omekša i podložan je truljenju.U vreme zrelosti ploda larva je već odrasla i napušta ga, silazi u zemljište gde se pretvara u lutku.U stadijumu lutke ostaje do narednog proleća.

Trešnjina muva oštećuje plodove, smanjuje kvalitet

Kod suzbijanja trešnjine muve najvažnije je odrediti momenat njene pojave, pa samim tim i vreme prskanja. Potpunim ubiranjem voćaka, čime se unište larve u plodovima, smanjuje se zaraza trešnjinom muvom u idućoj godini. Poželjno je i uništavanje divljih trešanja u bližoj okolini jer se na njihovim plodovima takođe razvijaju larve trešnjine muve.Osnovna mera zaštite od ove štetočine jeste pravovremena primena insekticida. Prilikom zaštite treba strogo voditi računa o karenci preparata tj. da ostatak insekticida u plodovima ne bude veći od dozvoljenog. Treba birati insekticide kojima je karenca najviše 7-14 dana ( na bazi heptenofosa, triklorfona , deltametrina). Gde nema mogućnosti za precizno određivanje optimalnog roka tretiranja, ono se sprovodi kad 50% plodova počinje da žuti ili rumeni. U novije vreme preporučuje se lokalizovano tretiranje gde se suzbijaju odrasle muve pre nago što odlože jaja na način da se tretira samo nekoliko grana s južne strane debla i tlo ispod krošnje insekticidima kojima je dodano sredstvo za privlačenje muva.

         Dipl. ing. polj. Svetlana Šućević

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.