KALIFORNIJSKA ŠTITASTA VAŠ

Kalifornijska štitasta vaš – Quadrospidiotus perniciosus  je štetočina voćnih vrsta. Najčešće napada jabuku i krušku a može se javiti i na breskvi, trešnji, šljivi, vinovoj lozi. 

Godišnje, u našim uslovima razviju se 2-3 generacije. Štitasta vaš prezimljava u stadiju larve ( larve 2 stepena- kao polno nezrela jedinka). Vaši koje tokom jeseni ne dostignu stadijum razvoja larve 2 stepena – crnog štitića preko zime najčešće propadnu usled uticaja niskih temperatura; što znači da nakon blagih zima možemo očekivati jači intezitet pojave ove štetočine. Prezimele larve se uglavnom potpuno razviju do maja meseca. U voćnjaku se zapažaju po okruglastim, sivim štitovima, prečnika 1,5 – 2 mm. Ispod štitova su odrasle ženke koje su nepokretene, dok su mužjaci pokretni. Štete pravi hraneći se sokovima iz stabla, grana, lišća i plodova. Napadnute voćke naročito pri napadu jakog inteziteta zaostaju u razvoju, suše se a napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost. 

Kalifornijska štitasta vaš se najčešće prenosi zaraženim sadnicama, kalem – grančicama, alatom  i drugim priborom. Ova štetočina se može suzbiti na više načina. To su pre svega preventivne mere ali i hemijska zaštita. Obzirom da je sadni materijal glavni izvor širenja ove štetočina važna mera je korišćenje zdravog  sadnog  materijala prilikom podizanja zasada. Mlade zasade treba podizati daleko od ugroženih, starih i problematičnih parcela.

 Značajna je i pravilna i blagovremena rezidba. Tokom rezidbe potrebno je ukoniti sve zaražene grane sa štitovima, takođe je važno formirati prozračnu krošnju kako bi se omogućila dobra aplikacija insekticida. 

Od preventivnih mera važne su i: upotreba regulatora rasta u smanjivanju bujnosti, uravnotežena ishrana zasada. Hemijska zaštita podrazumeva primenu odgovarajućih hemijskih preparata. 

Za suzbijanje prezimljavajućih larvi koriste se mineralna ulja koja se primenjuju u fenofazi otvaranja pupoljka do pojave prvih listića. Tokom vegetacije potrebno je obaviti najmanje 2-3 prskanja (momenat suzbijanja mužjaka u periodu njihovog leta, suzbijanje pokretnih larvi I generacije, suzbijanje larvi prvog stepena  II generacije) za uspešno suzbijanje ove štetočine primenom odgovarajućih insekticida.  

                                   pi.slika 2..jpg

Dipl.ing.Vesna Janković

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.