PRSKANJE UREOM

Nakon berbe i uskladištenja ili prodaje plodova sezona za voćare još uvek nije završena. U ovom periodu potrebno je obaviti radove u voćnjaku koji imaju za cilj da pripreme biljke

za predstojeću zimu i smanje infekcioni potencijal prezimljujućih bolesti i štetočina za narednu proizvodnu sezonu. Sa postepenim zahlađenjem i smanjenjem temperaturnih vrednosti i biljke bi trebalo da zaustave vegetativni rast, smanje proces fotosinteze, stvorene hranljive materije usmere i uskladište u koren, smanje odnosno uspore protok biljnih sokova i odbace lišće. Kada je jesen topla i sunčana, sa temperaturama iznad višegodišnjeg proseka biljke jednostavno  ne prepoznaju da nastupa period pripreme za zimsko mirovanje. U tom slučaju može doći do veoma štetnih pojava kao što su bubrenje pupoljaka i ponovno prolistavanj voćaka. U slučaju naglog zahlađenja i pada temperature dolazi do izmrzavanja nabubrelih pupoljaka, pucanja kore, smrzavanja debla...

U slučaju da zbog vremenskih uslova bijke ne odbace list, a da bi sprečili napred navedene negativne posledice, preporuka je proizvođačima prskanje voćnjaka sa ureom. Ureu treba rastvoriti u vodi u koncentraciji od 5% i primeniti je kao da je u pitanju pesticid. Urea će naterati biljku da odbaci lisnu masu - list je spržen i opada, i počne sa fiziološkim procesima koji će je pripremiti za zimu. Ovako primenjen rastvor uree ima dopunsko  fungicidno delovanje  na prouzrokovače bolesti koji prezimljuju na voćkama, a posebno na prouzrokovača čađave krastavosti ploda jabuka. Najbolji efekat se postiže ako se rastvor uree primeni pre nego što lišće promeni boju odnosno najkasnije u momentu kada lišće počne da menja zelenu boju u svetlo bledo zelenu ili žutu. Naime biljka će uspeti da usvoji azot iz uree i transportuje ga u koren, grane i pupoljke. Usvojeni i uskla - dišteni azot biljka će da iskoristi u proleće za bubrenje pupoljaka i pošetni porastr mladara i razvitak cvetnih pupoljaka.

Kada biljka zbaci list treba obaviti uklanjanje svih bolesnih, suvih, polomljenih i oštećenih grana. Na ovaj način sprečavamo prezimljavanje bolesti i štetočina kojih najviše ima upravo na takvim granama. Naravno ova mera je izvodljiva na manjim površinama. Na većim površinama uklanjanje oštećenih grana će se obaviti u sklopu zimske rezidbe.

U ovom periodu bi trebalo obaviti osnovno đubrenje voćnjaka. Za tu namenu najbolje je koristiti kompleksna mineralna đubriva sa većim sadržajem fosfora u odnosu na azot.

Jesenje- plavo prskanje voća bi trebalo obaviti nakon berbe kada biljka počne sa odbacivanjem lista. Treba koristiti preparate na bazi bakra u koncentracijama preporučenim za ovo prskanje. Utrošak vode po hektaru treba da je 600 litara za vinograde i 1200-1500 za voćnjake. Ova povećana količina vode je potrebna kako bi što bolje okupali voćke odnosno pokrili sve delove biljaka i na taj način obezbedili što bolje i efikasnije delovanje bakarnih preparata. Plavo prskanje može da se izvede i nakon što biljka odbaci celokupnu lisnu masu. Treba voditi računa da se prskanje izvede po što stabilnijem vremenu - bez vetra ili po slabom vetru, kao i da temperatura vazduha u vreme prskanja nije ispod 10 stepeni. Korišćena literatura sajt poljopartner.

 

Vida Evstratiev, dipl inž.polj.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.