SAVIJAČ KORE

Savijač kore (Enarmonia formosana Scop.) -  prvi put je primijećen 1989. u Richmondu, British Columbia, a 1991. otkrio ga je Američki Washington State Department za poljoprivredu blizu mjesta Blane, Whatcom Country. Dugogodišnji je štetnik Europe, podaci o ovom štetniku u Europi datiraju iz 1837.

Štetnik je drveta odnosno  kore. Najčešće napada trešnju i šljivu no može napasti i druge voćne vrste kao što su jabuka, marelica, nektarina, breskva, kruška i dunja.

Štetnik ima dvije generacije godišnje. Leptiri lete od svibnja /MAJA do rujna/ SEPTEMBRA . Raspon krila odra- slog oblika je 15-18 mm, izgleda kao jabučni savijač, no mnogo bogatije ukrašen, tamno smeđe do sjajno crno-ljubičaste boje krila. Ima karakteristične crne crte po krilima.  Jajašca su okrugla u prosjeku 0,7 mm, spljoštenog i lagano kupolastog oblika, mliječno bijele do crvene boje nakon 2-3 dana. Jajašca su odložena samostalno ili u grupama i to najčešće na mjestima prijašnjih ozljeda. Svaka ženka izlegne otprilike 90 jajašaca. Razvoj do ličinke traje dva do tri tjedna.

Lličinke su blago smeđa do tamno roza sa tamnijom glavom i dlačicama po tijelu. Ličinka je veličine od 8 - 11 mm, ima pet razvojnih stadija, prezimljuje ispod kore između drugog i petog stadija. Pri temperaturama iznad točke smrzavanja hrani se i tijekom zime, a u potpunosti se razvija do početka proljeća kada se kukulji u svilenkasti zapredak, najčešće na mjestu gdje se ličinka prije hranila. Zapredak je često isprepleten sa izvana formiranom frass - tubom  ( usitnjena tvorevina izmeta insekta pomiješana sa drvenastim prahom od bušenja, slika 2).

Kukuljica je 7-9 mm, svijetlo smeđa s dlačicama na dorzalnoj strani abdomena. savijac_kore_2.jpg

savijac_kore_2.jpgSlika 2. Frass-tube i štete (Fotografija M.Borić)

U Europi je period kukuljenja  moguć od travnja/APRILA pa do kasnog kolovoza/AVGUSTA i traje otprilike dva tjedna. Prezimljuje ličinka ispod kore.

Štete

Ličinka prvog stadija hrani se u prostoru između kore i tvrdog dijela drveta, dok se ličinka drugog i ostalih stadija hrani radeći nepravilne tunele između kore i kambija, no ne ulaze u drvo. Zaraze se lako uočavaju iznad debla kao crvenkasto - narančaste tvorevine, nastale kao produkt bušenja i izmeta obično blizu ulaza ličinke u drvo. Ličinka ishranom direktno radi štete jer reducira i onemogućava prolazak hranjiva u korijen, što uzrokuje pucanje i oslabljivanje kore, te izlučivanje gumaste smole na tim mjestima. Najviše su napadnuta mjesta prijašnjih oštećenja. Indirektne štete očituju se u stvaranju pogodnog staništa za sekundarne štetnike, kao što su potkornjaci i gljive čime drvo postaje osjetljivo na smrzavanje, što može rezultirati i potpunim odumiranjem stabla.

Mjere zaštite

Kao preventivna mjera zaštite preporuča se održavanje dobrog stanja stabala i voćnjaka. Redovno održavanje voćnjaka odstranjivanjem korova oko stabala, te se blizu voćnjaka ne preporuča saditi smreku ili slično drveće. Izbjegavati mehanička oštećenja pravilnom i pažljivom rezidbom, kao i općenito izbjegavanje mehaničkih oštećenja koje mogu nastati od žica u intenzivnim nasadima.

Poznato je da parazitske osice mogu biti vrlo učinkovite pri biološkom načinu suzbijanja. Parazitska osica odlaže svoja jaja u ličinku i na taj način uništava štetnika.

Mješavina feromona za savijače koristi se za detekciju leta leptira, te se u voćnjak postavljaju od travnja/APRILA do rujna/SEPTEMBRA

Štetnik je u studenom/ novembar 2014. pronađen u voćnjaku trešnje na tri lokaliteta u Varaždinskoj županiji. Obzirom da se do sada nije susretalo s intenzivnijim napadom ovog štetnika u narednoj vegetacijskoj sezoni  pratit će se populacija ovog štetnika.

                                                                                                                               savijac_kore_1.jpg

Martina Borić, dipl. ing. agr. stručna savjetnica za zaštitu bilja.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.