ČAĐAVA KRASTAVOST JABUKE I KRUŠKE

Čađava krastavost jabuke i kruške - Venturia inaequalis i Venturia pirina
   
Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim dršakama  pojavljuju se svetlosmedje i maslinasto mrke, okruglaste pege sa tipičnom prevlakom na licu lista. Mlado lišće ukoliko je inficirano u ranijoj fazi deformiše se, uvija, kržlja i prevremeno opada. Ukoliko su zaraze kasnije dolazi do pojave jasno oivičenih mrko-zelenih pega. U okviru ovih pega obrazuje se sloj plute ispod zaraženog mesta, parazitirano lisno tkivo se sasušuje, ispupči, odvaja se i otpada. 

Ciklus razvoja: Parazit prezimljava u izumrlom lišću na površini zemlje, a u svom razvoju ima dve faze - parazitnu i saprofitnu. Parazitna faza počinje klijanjem askospora koje nošene vetrom (na udaljenosti do 100 metara) i u uslovima dužeg vlaženja lišča prouzrokuju infekciju - primarna infekcija. Tokom godine dolazi do sekundarnih infekcija  koje su ograničene, najčešće se šire kišom u okviru voćke ili u njenoj blizini, a mogu da traju do kraja vegetacije. Sa opadanjem i izumiranjem lišča u jesen prestaje parazitna i počinje saprofitna faza  razvoja parazita. 


Štetnost: Ova bolest spada među najopasnije bolesti jabučastog voća. Ukoliko dođe do ranijeg opadanja lišća dolazi do retrovegetacije, ponovnog listanja, a samim tim i slabijeg formiranja cvetnih pupoljaka. Sadnice su slabijeg porasta i lošijeg kvaliteta. 


Suzbijanje: Čađavu krastavosti potrebno je suzbijati preventivno, pre pojave prvih simptoma. Za sprečavanje primarnih zaraza potrebno je izvesti tretiranje u fazi mirovanja (pre kretanja vegetacije do pojave prvih listića „mišje uši”) preparatima na bazi bakra – Blauvit  (0,7 % u fazi mirovanja), Bakrocid S - 25, Bakarni oksihlorid - 50 (1 %), Bakrocid S-50, Bakarni kreč-50 (0,5-0,75 %),  Cuproxat (0,4 – 0,45 % tretiranjem do faze „mišjih ušiju” razvoja faze cvetnih pupolaka ili 0,5-0,6 % tretiranjem do faze „mišjih ušiju” razvoja faze lisnih pupolaka), Kuprablau (1-1,5 %),  Kupragrin (0,5 – 0,75 %). Tokom godine mogu se primeniti kontaktni i sistemični preparati: Caiman, Prevent  (2-2,5 kg/ha), Akord Plus (2 kg/ha), Dakoflo 720-SC ( 2 l/ha),  Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, Venturin – SC (0,2 – 0,3 %), Polyram–DF (0,2 %),  Antracol WP-70 (0,2 %), Dithane M-45,  Dithane DG Neotec, Mankogal – 80 (0,2 – 0,25 %), Delan 700- WG (0,05 %), Chorus 75-WG (200 gr/ha ili 2 gr/10 litara vode), Score  250-EC  (0,003 - 0,015 %),  Stroby DF (2 gr/10 litara vode, ili 200 gr/ha tokom trajanja perioda primarnih infekcija), Zato (1 gr/10 litara vode tokom trajanja primarnih infekcija ili 1,5 gr/10 litara vode za kurativno tretiranje do 72 časa posle ostvarivanja uslova  za askosporne zaraze), Systhane - MZ (0,2 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija ili 0,3 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija), Clarinet (0,1-0,15 %), Systhane 12 - E (0,025 % u periodu ostvarenja primarnih infekcija do faze obrazovanja plodova ili 0,025 - 0,035 % u periodu ostvarenja sekundarnih infekcija),  Punch 40-EC (0,005 %),  Olymp 10-EW (0,024 %), Rubigan (0,03 - 0,04 %), Topas 100-EC (0,025 %),  Anvil (0,05 %), Folicur EM 50-WP (0,075 % ili 1,2 kg/ha) i dr.

 Krastavost kruške   Simptomi na listu kruške

 ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA KRUSKE

AĐAVA KRASTAVOST LIŠĆA KRUŠKE

 Čađava krastavost lista jabuke (Venturia inaequalis)   Čađava krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis)

ČAĐAVA KRASTAVOAST PLODOVA JABUKE

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Postanite naš član

Svaki registrovani član (voćar) može postaviti neki svoj članak o voćarstvu, a najstariji i najaktivniji članovi, ako žele, mogu raditi u moderaciji sajta.